• Kërkoni që ne t'ju thërasim
 • numër telefoni i Frotcom 045 366 642

Vështrim

Këtu bëhet fjalë më tepër për menaxhimin e një flote se thjesht të mbajmë regjistrimin e automjeteve. Mbajtja e kostove të flotës është gjithashtu një pjesë shumë e rëndësishme për menaxhim të flotës.
 


Frotcom Menaxhimi i Kostos ky modul ju lejon të regjistroheni dhe të kontrolloni automjetet tuaja; Kostot në mënyrë të integruar dhe në mënyrë përshtatshme. Jo vetëm që jeni në gjendje të regjistroni të gjitha shpenzimet ju gjithashtu mund të caktoni kostot fikse dhe llogaritni kostot dhe kosto / km / raportet e orëve ndër të tjera.

Frotcom Mundet aktualisht të kontrollojë informacionin e kostos që ju futni, Me GPS vendndodhjen e veturave, dhe si pasojë duke shtuar një shkallë extra për kontrollimin e menagjimit të kostos. Për shembull ju mund të verifikoni nëse në kohën e mbishkruar që tregon Shënimi i Karburantit, vetura ka qenë në Stacion gasi. Poashtu ju mund të vërtetoni informacionin në matësin e rrugës lidhur me Shënimin e Karburantit .

Shpenzimet e përsëritura ju lejojnë që të caktoni kostot fikse të tilla si amortizimi i automjeteve ose të sigurimit. Duke bërë këtë, ju automatikisht do të shtoni këto shpenzime për automjetet në listën e kostos.

Si rezultat përfundimtar jo vetëm që mund të regjistroni dhe kontrolloni të gjitha shpenzimet e flotës. Ju gjithashtu do të jeni në gjendje për të llogaritur koston reale të çdo automjeti, si dhe raportet e orëve të vërteta me kosto / km dhe të tjera.Benefitet

Këtu është një listë e përfitimeve më të zakonshme të përdorimit të modulit të Frotcom, Menaxhimi i Kostos:

 • Mbani regjistrimin e flotës së shpenzimeve
  Regjistrohen të gjitha shpenzimet e flotës, të ndryshueshme dhe fikse. Përdorimi i veglave të Frotcom mundëson për të analizuar raportet;
 • Llogaritni koston reale / km për çdo automjet
  E di saktësisht se sa çdo makinë ka kostot për km – ose për muaj;
 • Kursen Para
  Mos mendoni vetëm se çfarë keni nevojë për të paguar për km. Ju do të jeni në gjendje për të llogaritur shifrat e sakta për secilin automjet;
 • Kontrolloni vërtetësinë e shënimeve të kostos
  Nga shënimet e kontrollimit të kostos dhe të dhënat GPS lokacionit, Frotcom do t'ju ndihmojë në vlefshmërinë e tyre.
   

Si punon

Me modulin e Menaxhimit të Kostos në Frotcom ju lejon të regjistrohen të gjitha kostot që lidhen me veprimtarinë e flotës tuaj, duke përfshirë karburantin, tarifat, sigurimin, mirëmbajtjen, gomat, pagat, etj.

Ju do të jeni në gjendje për të llogaritur koston reale dhe – njësoj të rëndësishme – Kostoja për km, për çdo automjet. Kjo do t'ju lejojë të dihet saktësisht përfitimi i flotës tuaj;

Ju do të jeni në gjendje të ndani shpenzimet në flotën tuaj, duke ju dhënë informacion të detajuar në lidhje me kostot e ndryshueshme dhe shpenzimet fikse të flotës tuaj;

Ju do të jeni në gjendje për të zbuluar informacion të gabuar, si leximet e km të gabuara, konsumit të tepruar të karburantin apo vende ose kohë të pamundura të rifurnizimit (Krahasimi me të dhënat e GPS lokacionit).

Ju mund të shtypni kostot në mënyrë manuale me dorë (kostot variabile të tilla si karburanti) ose automatikisht (të përsëritura, kostot fikse siç janë sigurimet).

Pasi të keni shtypur kostot e automjet tuaj, ju do të mund të llogarisni, për një periudhë të caktuar kohore (për shembull muajin e kaluar), shpenzimet e përgjithshme. Ju gjithashtu do të jeni në gjendje për ndarjen e kostos në qoftë se ju doni të shihni, për një automjet të caktuar, ajo është përbërja e saktë e kostos tuaj.
 
Njëkohësisht, ju do të jeni në gjendje për të llogaritur disa nga raportet më të rëndësishme:

 • Kost/km
 • Konsumin e Karburantit/100km
 • Kost/orët dhe Konsumi i Karburantit/orët (për makineritë e ndërtimit)

Përveç kësaj, ju do të paralajmëroheni në rastet kur leximi i kohës apo kilometrat e regjistruara në Frotcom nuk përputhen me të dhënat nga GPS. Për shembull, në qoftë se informacioni nga rrugëmatës (numri i km) nuk është në përputhje me të dhënat e GPS lokacionit të pranuar, ju do të merrni një mesazh paralajmërimi dhe një sugjerim për numrin e kilometrave që duhet të jenë në rrugëmatës në atë kohë.
 
Ju poashtu mund të shikoni në hartë ku një automjet ka qenë në kohën e një shpenzimi të kostos, të tilla si një aspekt karburanti, duke e lejuar që të vërtetoni vlerën e kostos.
 

 

Karakteristikat Kryesore

Këtu është një listë nga karakteristikat kryesore në dispozicion për modulin e Frotcom të Menaxhimit të Kostos :

 • Regjistrimi kostos për të gjitha llojet e shpenzimeve të flotës
 • Thyerja e Kostos – kostot variabile dhe fikse
 • Kosto të përsëritura për caktimin automatik të kostos
 • Kostoja e kalim kontrollimit: nga koha dhe nga vendi
 • Llogaritja automatike e kosto / km, konsumin e karburantit/100km, kosto/orët dhe konsumi/orët

Partnerët
Partner i çertifikuar nga Mikrosofti Microsoft Bing Maps Google Maps European Road Safety Chart
Shpërblimet dhe Njohjet
Microsoft BizSpark Eurocan European Venture Contest EEVC Optimus Innovation Awards