Калкулатор за заштеди

Пресметајте колку би можеле да заштедувате

Опишете го возниот парк

км
милји

Мора да ги пополните полињата дадени погоре за да ги пресметате резултатите.

Проценета месечна заштеда

{{ results.savings.total | number: 2 }}{{ state.currency }}

Заштеда на потрошувачката на гориво {{ results.savings.fuel.total | number:2 }}{{ state.currency }}
Заштеда на одржување {{ results.before.maintenance - results.savings.maintenance | number:2 }}{{ state.currency }}
Заштеда на абењето на гумите {{ results.before.tyre - results.savings.tyre | number:2 }}{{ state.currency }}
Поголема продуктивност {{ results.savings.productivity | number:2 }}{{ state.currency }}
Заштеда на прекувремено работење {{ results.savings.overtime | number:2 }}{{ state.currency }}

Ќе добиете и

  • Заштеда на CO2
  • Зголемено задоволство кај клиентите
  • Почитување на законодавството (тахографи, пречекорување на брзината)
  • Помалку незгоди
  • И уште многу повеќе придобивки

Детален преглед на вашите заштеди

Овој симулатор користи некои норми и претпоставки за вашиот возен парк.
Ако сакате попрецизна процена, може да ги проверите или да ги смените овие претпоставки

Повлечете со прстот по табелата за да видите повеќе информации
Category Пред „фротком“ Со „фротком“ Заштедувате Заштеди во проценти
Заштеда на потрошувачката на гориво {{ results.before.fuel.total | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.before.fuel.total - results.savings.fuel.total | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.total | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.total * 100 / results.before.fuel.total | number:0 }}%
Заштеда на гориво поради намалување на километражата - - {{ results.savings.fuel.mileage | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.mileage_percentage * 100 | number:0 }}%
Заштеда на гориво поради подобрено однесување (со модулот за возачко однесување) - - {{ results.savings.fuel.behavior | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.behavior_percentage * 100 | number:0 }}%
Заштеда на гориво поради намалување на неактивноста - - {{ results.savings.fuel.idling | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.idling_percentage * 100 | number:0 }}%
Заштеда на одржувањето {{ results.before.maintenance | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.savings.maintenance | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.before.maintenance - results.savings.maintenance | number:2 }}{{ state.currency }} {{ (results.before.maintenance - results.savings.maintenance) * 100 / results.before.maintenance | number:0 }}%
Абење на гумите {{ results.before.tyre | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.savings.tyre | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.before.tyre - results.savings.tyre | number:2 }}{{ state.currency }} {{ (results.before.tyre - results.savings.tyre) * 100 / results.before.tyre | number:0 }}%
Зголемена продуктивност - - {{ results.savings.productivity | number:2 }}{{ state.currency }} -
Заштеда на прекувремено работење - - {{ results.savings.overtime | number:2 }}{{ state.currency }} -
Total {{ results.savings.total | number:2 }}{{ state.currency }}
по месец

Дознајте колку заштедувате

Контактирајте нè!
Почнете да користите „фротком“. Со задоволство ќе ви помогнеме!