Llogaritësi i Kursimeve

Kalkuloni sa do të duhej të kurseni

Përshkruani flotën tuaj

Km
Milje

Duhet të plotësoni fushat sipër për të kalkuluar rezultatin.

Estimated savings per month

{{ results.savings.total | number: 2 }}{{ state.currency }}

Fuel consumption savings {{ results.savings.fuel.total | number:2 }}{{ state.currency }}
Maintenance savings {{ results.before.maintenance - results.savings.maintenance | number:2 }}{{ state.currency }}
Tyre wear savings {{ results.before.tyre - results.savings.tyre | number:2 }}{{ state.currency }}
Higher productivity {{ results.savings.productivity | number:2 }}{{ state.currency }}
Overtime savings {{ results.savings.overtime | number:2 }}{{ state.currency }}

You also get

  • CO2 savings
  • Increased customer satisfaction
  • Compliance to legislation (tachos, speeding)
  • Fewer accidents
  • And a lot more benefits

Detailed view of your savings

This simulator uses some norms and assumptions about your fleet.
If you wish a more accurate estimate you can Check or change these assumptions

Swipe table to see more information
Kategoria Before Frotcom With Frotcom You Save Percentage of Savings
Fuel consumption savings {{ results.before.fuel.total | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.before.fuel.total - results.savings.fuel.total | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.total | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.total * 100 / results.before.fuel.total | number:0 }}%
Fuel savings due to mileage reduction - - {{ results.savings.fuel.mileage | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.mileage_percentage * 100 | number:0 }}%
Fuel savings due to better behavior (with Driving behavior module) - - {{ results.savings.fuel.behavior | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.behavior_percentage * 100 | number:0 }}%
Fuel savings due idling reduction - - {{ results.savings.fuel.idling | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.idling_percentage * 100 | number:0 }}%
Maintenance Savings {{ results.before.maintenance | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.savings.maintenance | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.before.maintenance - results.savings.maintenance | number:2 }}{{ state.currency }} {{ (results.before.maintenance - results.savings.maintenance) * 100 / results.before.maintenance | number:0 }}%
Tyre Wear {{ results.before.tyre | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.savings.tyre | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.before.tyre - results.savings.tyre | number:2 }}{{ state.currency }} {{ (results.before.tyre - results.savings.tyre) * 100 / results.before.tyre | number:0 }}%
Higher Productivity - - {{ results.savings.productivity | number:2 }}{{ state.currency }} -
Overtime Savings - - {{ results.savings.overtime | number:2 }}{{ state.currency }} -
Total {{ results.savings.total | number:2 }}{{ state.currency }}
per Month

Get your saving results

Na kontaktoni
Filloni përdorimin e Frotcom. Ne jemi të lumtur për t'ju ndihmuar.