Knowledge Center

Utforska vår kunskapsbas

Access control_thumbnail
När du transporterar värdefullt gods och behöver kontrollera åtkomsten av en påhängsvagn eller godsvagn är Frotcoms åtkomstkontroll ditt bästa val.
Classes
Vill du veta de exakta kostnaderna för din flotta? Behöver du ta reda på vilka kostnader / km eller kostnad / timme ditt företag bör tänka på? Behöver du registrera alla dina fordons kostnader? Frotcom kostnadshanteringsmodulen har den lösningen för dig.
Classes
Är du i behovet av att övervaka temperaturen på din last? Frotcom har lösning för det.
Classes
Workforce management låter dig skicka jobb / uppgifter till förarna på ett enkelt och effektivt sätt. Det gör det lätt att spåra dessa jobb i realtid som enstaka processer. Dina kunder kommer att uppskatta den kontroll du har över varje jobb som utförs.
Classes
Tänk framåt, planera rätt och se till att du levererar ännu bättre service till kunderna.
Classes
Frotcoms modul för fjärrstyrd nedladdning från färdskrivare låter dig att hämta färdskrivarfiler från kontoret utan att behöva skicka någon till varje fordon för att samla dem manuellt.
Classes
Frotcoms integrerade navigationsmodul är din lösning när du behöver kommunicera med dina förare på ett enkelt tydligt och ekonomiskt sätt, samstidigt som den navigeriarar utan misstag.
Classes
Bränslestöld och obehörig användning är ett ständigt problem i många regioner.
Classes
Att veta hur dina fordon körs kan förbättra körbeteendet avsevärt. Detta kommer omedelbart att resultera i minskade bränslekostnader, gasutsläpp, underhållskostnader och trafikolyckor.
 
Classes
I många företag, kan fordon i flottan köras av olika förare, beroende av förare och fordonstillgänglighet. Om så är fallet behöver du ett sätt att omedelbart få veta när föraren byts ut, så att du kan samordna kommunikationen och registrera resor som utförs av varje förare.
Classes
Frotcom är en professionell, intelligent fleet management lösning, utformad för att styra din flottas verksamhet. Vi har inte glömt dina tillgångar heller. Frotcom är beredd att ge dig lösningar för att spåra och övervaka dina värdefulla tillgångar.
Kontakta oss
Börja använda Frotcom. Vi är glada att hjälpa dig.