MENAXHIMI I FLOTËS MUND TË JETË INTELIGJENT

Si mund të kem një flotë inteligjente?

Si mund të kem një flotë inteligjente?

Si mund të kem një flotë inteligjente?

Si mund të kem një flotë inteligjente?

*Fusha të detyrueshme
Informacioni juaj do të përdoret në përputhje me politikën e privatësisë. Mund të mësoni më shumë këtu.

Gjurmim me GPS i automjeteve dhe i aseteve

  •  Alarme flote dhe raporte të menaxhimit të flotës

Konfiguroni sinjalizimet dhe raportet sipas nevojave tuaja

  • Monitorim dhe planifikim i itinerarit 

Planifikoni dhe monitoroni menaxhimin e itinerareve të flotës suaj, dhe përmirësoni shërbimin tuaj të klientit

  • ​ Monitorim me sensorë dhe gjurmim i automjeteve me GPS 

Monitoroni flotën tuaj në një mënyrë të thjeshtë dhe efikase pa u larguar nga zyra

SI MUND TË KEM NJË FLOTË INTELIGJENTE?

Menaxhimi i shoferëve

  • Analizë e shprehive në drejtimin e automjetit

Zbuloni impaktin që mund të ketë stili i drejtimit të automjetit në kostot operative të flotës suaj

  • Menaxhimi i fuqisë punëtore përmes celularit 

Caktojuni detyra shoferëve tuaj në një mënyrë të thjeshtë dhe efikase

DUA TË MËSOJ MË SHUMË PËR MENAXHIMIN E FLOTËS DHE TË SHOFERËVE
"Frotcom është plotësisht në përputhje me nevojat tona që të kemi një kontroll të plotë të flotës tonë dhe na ka ndihmuar në përpjekjet tona për të minimizuar emetimet e flotës tonë."
Philio Michael
HR Administrator - TNT Express - Cyprus
"Frotcom është provuar të jetë një partner i besueshëm dhe profesional me zgjidhje shumë efektive."
Ángel Herrero
Shefi i Shërbimit Pas Shitjes - Serma - Spain
"Përvoja jonë me Frotcom ka qenë shumë frytdhënës dhe unë mund të them, pa hezitim, se ne kemi përmbushur objektivat tona edhe unë mund të them pa hezitim se Frotcom është me të vërtetë -.! Mjet i mirë për monitorimin e GPS flotës"
Zoran Jovev
CEO - Pavi Trans - Macedonia

SHIHNI SE ÇFARË MUND TË BËJË "FROTCOM" PËR KOMPANINË TUAJ

Na kontaktoni