MENAXHIMI I FLOTËS MUND TË JETË INTELIGJENT

Si mund të kem një flotë inteligjente?

Si mund të kem një flotë inteligjente?

Si mund të kem një flotë inteligjente?

Si mund të kem një flotë inteligjente?

* Të dhëna të detyrueshme.. Informacioni juaj do të përdoret në përputhje me privacy policy. Mund të mësoni më shumë about data protection.
Gjurmim me GPS i automjeteve dhe i aseteve

Gjurmim me GPS i automjeteve dhe i aseteve

Gjurmim me GPS i automjeteve dhe i aseteve
  •  Alarme flote dhe raporte të menaxhimit të flotës

Konfiguroni sinjalizimet dhe raportet sipas nevojave tuaja

  • Monitorim dhe planifikim i itinerarit 

Planifikoni dhe monitoroni menaxhimin e itinerareve të flotës suaj, dhe përmirësoni shërbimin tuaj të klientit

  • ​ Monitorim me sensorë dhe gjurmim i automjeteve me GPS 

Monitoroni flotën tuaj në një mënyrë të thjeshtë dhe efikase pa u larguar nga zyra

SI MUND TË KEM NJË FLOTË INTELIGJENTE?
Menaxhimi i shoferëve

Menaxhimi i shoferëve

  • Analizë e shprehive në drejtimin e automjetit

Zbuloni impaktin që mund të ketë stili i drejtimit të automjetit në kostot operative të flotës suaj

  • Menaxhimi i fuqisë punëtore përmes celularit 

Caktojuni detyra shoferëve tuaj në një mënyrë të thjeshtë dhe efikase

Menaxhimi i shoferëve
DUA TË MËSOJ MË SHUMË PËR MENAXHIMIN E FLOTËS DHE TË SHOFERËVE
"Që nga implementimi i softuerit Frotcom, ne kemi arritur një reduktim rreth 0.8 litra në mesataren e përgjithshme të kompanisë. Ne mbulojmë përafërsisht 1 000 000 km në muaj me të gjithë flotën, që përkthehet në kursime direkte rreth 4,500 €."
Noé Bernardes
“TAPA” Kontrollues dhe Këshilltar i Sigurisë - Shërbim rrugor - Serviroad - Portugal
"Frotcom është provuar të jetë një partner i besueshëm dhe profesional me zgjidhje shumë efektive."
Ángel Herrero
Shefi i Shërbimit Pas Shitjes - Serma - Spain
"Përvoja jonë me Frotcom ka qenë shumë frytdhënës dhe unë mund të them, pa hezitim, se ne kemi përmbushur objektivat tona edhe unë mund të them pa hezitim se Frotcom është me të vërtetë -.! Mjet i mirë për monitorimin e GPS flotës"
Zoran Jovev
CEO - Pavi Trans - North Macedonia

SHIHNI SE ÇFARË MUND TË BËJË "FROTCOM" PËR KOMPANINË TUAJ

Na kontaktoni