KONTROLLONI KOSTOT DHE RRISNI PRODUKTIVITETIN E FLOTËS SUAJ

Si mund të kem një flotë inteligjente?

Si mund të kem një flotë inteligjente?

Si mund të kem një flotë inteligjente?

Si mund të kem një flotë inteligjente?

* Të dhëna të detyrueshme.. Informacioni juaj do të përdoret në përputhje me privacy policy. Mund të mësoni më shumë about data protection.
Siguria

Siguria

Siguria
  • Monitorimi i kohëve të drejtimit

Zbuloni impaktin që mund të ketë stili i drejtimit të automjetit në kostot operative të flotës suaj

  •  Shkarkimi nga distanca i takografit 

Shkarkoni skedarët e takografit elektronik pa u larguar nga zyra.

  • Menaxhimi i karburantit 

Kontrolloni konsumin e karburantit të flotës suaj

DUA TË DI MË SHUMË RRETH KONSUMIT TË KARBURANTIT NË AUTOMJETET E MIA!
Gjurmim me GPS i automjeteve dhe i aseteve

Gjurmim me GPS i automjeteve dhe i aseteve

Gjurmim me GPS i automjeteve dhe i aseteve
  •  Alarme flote dhe raporte të menaxhimit të flotës

Konfiguroni sinjalizimet dhe raportet sipas nevojave tuaja

  • Monitorim dhe planifikim i itinerarit 

Planifikoni dhe monitoroni menaxhimin e itinerareve të flotës suaj, dhe përmirësoni shërbimin tuaj të klientit 

  • Monitorim me sensorë dhe gjurmim i automjeteve me GPS 

Monitoroni flotën tuaj në një mënyrë të thjeshtë dhe efikase pa u larguar nga zyra

SI MUND TË KEM NJË FLOTË INTELIGJENTE?
Menaxhimi i shoferëve

Menaxhimi i shoferëve

  • Sistem identifikimi automatik të shoferit 

Mësoni se cilat rrugë ka kryer secili shofer

  • Analizë e shprehive në drejtimin e automjetit

Zbuloni impaktin që mund të ketë stili i drejtimit të automjetit në kostot operative të flotës suaj

  • Menaxhimi i fuqisë punëtore përmes celularit 

Caktojuni detyra shoferëve tuaj në një mënyrë të thjeshtë dhe efikase

Menaxhimi i shoferëve
DUA TË MËSOJ MË SHUMË PËR MENAXHIMIN E FLOTËS DHE TË SHOFERËVE
"Që nga implementimi i softuerit Frotcom, ne kemi arritur një reduktim rreth 0.8 litra në mesataren e përgjithshme të kompanisë. Ne mbulojmë përafërsisht 1 000 000 km në muaj me të gjithë flotën, që përkthehet në kursime direkte rreth 4,500 €."
Noé Bernardes
“TAPA” Kontrollues dhe Këshilltar i Sigurisë - Shërbim rrugor - Serviroad - Portugal
"Më shumë detyra janë duke u kompletuar me pak kilometra, në sajë të Route Optimization. Sjellja e ngasjes gjithashtu ka ndryshuar, dhe flota tani është më efikase."
Marko Prijatelj
CEO - Amigos Transport - Slovenia
"Kompania është duke kursyer më shumë se një orë në ditë, me Frotcom. Duke kontrolluar flotën me Frotcom dhe duke patur qasjen e informatave të rëndësishme në lidhje me flotën tonë, ne patjetër shpëtuam para duke drejtuar flotën tonë në mënyrë më efikase."
Carlos Gutiérrez
Menaxher i Trafikut - Bion Logística y Transporte - Spain

SHIHNI SE ÇFARË MUND TË BËJË "FROTCOM" PËR KOMPANINË TUAJ

Na kontaktoni