KONTROLLONI KOSTOT DHE RRISNI PRODUKTIVITETIN E FLOTËS SUAJ

Si mund të kem një flotë inteligjente?

Si mund të kem një flotë inteligjente?

Si mund të kem një flotë inteligjente?

Si mund të kem një flotë inteligjente?

*Fusha të detyrueshmeInformacioni juaj do të përdoret në përputhje me politikën e privatësisë. Mund të mësoni më shumë rreth mbrojtjes së të dhënave.
Siguria

Siguria

Siguria
  • Monitorimi i kohëve të drejtimit

Zbuloni impaktin që mund të ketë stili i drejtimit të automjetit në kostot operative të flotës suaj

  •  Shkarkimi nga distanca i takografit 

Shkarkoni skedarët e takografit elektronik pa u larguar nga zyra.

  • Menaxhimi i karburantit 

Kontrolloni konsumin e karburantit të flotës suaj

DUA TË DI MË SHUMË RRETH KONSUMIT TË KARBURANTIT NË AUTOMJETET E MIA!
Gjurmim me GPS i automjeteve dhe i aseteve

Gjurmim me GPS i automjeteve dhe i aseteve

Gjurmim me GPS i automjeteve dhe i aseteve
  •  Alarme flote dhe raporte të menaxhimit të flotës

Konfiguroni sinjalizimet dhe raportet sipas nevojave tuaja

  • Monitorim dhe planifikim i itinerarit 

Planifikoni dhe monitoroni menaxhimin e itinerareve të flotës suaj, dhe përmirësoni shërbimin tuaj të klientit 

  • Monitorim me sensorë dhe gjurmim i automjeteve me GPS 

Monitoroni flotën tuaj në një mënyrë të thjeshtë dhe efikase pa u larguar nga zyra

SI MUND TË KEM NJË FLOTË INTELIGJENTE?
Menaxhimi i shoferëve

Menaxhimi i shoferëve

  • Sistem identifikimi automatik të shoferit 

Mësoni se cilat rrugë ka kryer secili shofer

  • Analizë e shprehive në drejtimin e automjetit

Zbuloni impaktin që mund të ketë stili i drejtimit të automjetit në kostot operative të flotës suaj

  • Menaxhimi i fuqisë punëtore përmes celularit 

Caktojuni detyra shoferëve tuaj në një mënyrë të thjeshtë dhe efikase

Menaxhimi i shoferëve
DUA TË MËSOJ MË SHUMË PËR MENAXHIMIN E FLOTËS DHE TË SHOFERËVE
"Ne jemi shumë të kënaqur për partneritetin me një sistem të mirë-konsideruar për përcjelljen e automjeteve, si Frotcom, cila na lejoi që të menaxhojmë flotën tonë në mënyrë më efektive dhe efikase. Ne do të vazhdojmë punën tonë së bashku."
Francisco Polonio
Kryetar i Bordit - Patinter - Portugal
"Më shumë detyra janë duke u kompletuar me pak kilometra, në sajë të Route Optimization. Sjellja e ngasjes gjithashtu ka ndryshuar, dhe flota tani është më efikase."
Marko Prijatelj
CEO - Amigos Transport - Slovenia
"Kompania është duke kursyer më shumë se një orë në ditë, me Frotcom. Duke kontrolluar flotën me Frotcom dhe duke patur qasjen e informatave të rëndësishme në lidhje me flotën tonë, ne patjetër shpëtuam para duke drejtuar flotën tonë në mënyrë më efikase."
Carlos Gutiérrez
Menaxher i Trafikut - Bion Logística y Transporte - Spain

SHIHNI SE ÇFARË MUND TË BËJË "FROTCOM" PËR KOMPANINË TUAJ

Na kontaktoni