Библиотека

Разгледайте нашата подробна база данни

Тази статия показва, че с няколко добри практики в управлението на автомобилни паркове е възможно значително да се подобри ефективността на разходите, удовлетвореността на клиентите, да се повиши продуктивността и същевременно с това да се ограничат престоите. Тези практики са приложими не само за големи транспортни компании, но също и за такива, които разполагат само с няколко автомобила. Всъщност, както ще видите и сами, някои от препоръките тук се отнасят за компании, които към момента нямат свои собствени автомобили.
Classes
This paper explains where to place Frotcom GPS terminal inside a vehicle, considering the different types of vehicles and the most frequent obstacles that block GPS satellite signals.
Classes
Тази статия помага да изчислите Възвръщаемостта на инвестицията във Frotcom. Тя показва, че с въвеждането на Frotcom е възможно значително да се подобри ефективността на разходите, удовлетвореността на клиентите и продуктивността, същевременно намалявайки престоите. Тези практики са валидни не само...
Свържете се с нас
Възползвайте се от нашите знания и опит.