Наблюдение на времената за шофиране

Спазвайте законодателството относно ограниченията за време на шофиране.

Току-що сте получили друга заявка за превозване на стоки. Търсите най-близките превозни средства за тази задача. Как обаче ще знаете дали съответните шофьори все още имат достатъчно време за шофиране, за да изпълнят задачата в наличния диапазон от време?

В случай, че Вашата компания използва пътнически и товарни превозни средства над 2,5 тона в Европа. В такъв случай най-вероятно сте запознати с европейското законодателство и Регламент (ЕО) 561/2006 и по-новия Пакет за мобилност на ЕС I. Тези документи предоставят общ набор от правила за шофиране на Европейския съюз за подобряване на условията на труд и безопасността на водача, по-екологично шофиране и гарантират лоялна конкуренция между транспортните компании.

Неизменна част от Наредба 561/2006 са тахографите. По този начин шофьорите отчитат времето си на шофиране и на почивка.
В други части на света обикновено имат някаква наредба за ограничаване на времето за шофиране.

Как следите тези времена във Вашия офис, за да можете да изберете най-подходящите шофьори и превозни средства за нови задачи?

Как знаете дали не сте избрали шофьор, който почти е достигнал ограничението за време на шофиране?

Как сте сигурни, че не нарушавате законите на ЕС и няма да се сблъскате с последващи глоби?

Има по-добри решения от това да молите шофьорите да Ви предоставят тази информация. Всъщност, когато изберете най-подходящия шофьор и превозно средство за нова задача, ще трябва да попитате редица шофьори за времената им на шофиране.

Ще помогне, ако имате нещо по-последователно и по-удобно.

Точно това ще получите чрез наблюдението на времената за шофиране на Frotcom. Ще знаете времената за шофиране на всеки шофьор, всяка стъпка от пътя му.

  • Наблюдавайте времето за шофиране на Вашия шофьор по всяко време;
  • Планирайте пътуванията си и приблизителното време на пристигане на Вашите шофьори, като вземете предвид текущите часове на шофиране, съобразени със законодателството на ЕС;
  • Опростете Вашите административни и правни процедури на автопарка с данни, събирани и обработвани автоматично, спестявайки време и пари на Вашата компания.

Заедно с услугата за анализ на автопарк VDO на Continental, Вие също ще можете да генерирате отчети за всеки водач с подробности за извършените нарушения и своевременно да ги адресирате и избягвате подобни нарушения в бъдеще поради липса на правни познания или грешки при ръчно въвеждане.

Популярни отчети:

  • Подробен отчет за заплатите
  • Писма за нарушение
  • Последни данни от картата
  • Доклад за управлението
  • Липсващи дни
  • Липсващ пробег на превозното средство

Последни записи на устройството, монтирано в превозното средство
Използвайки събраните данни от тахографа за работните дни на шофьорите и времената му на шофиране, разполагате с отчет за графика на водача, който може да се използва за изчисляване на заплатите. Така няма нужда да закупувате външен софтуер за проследяване на работното време.
 

Frotcom контролира следните елементи от ограниченията за време на шофиране:

Непрекъснато шофиране

Продължително шофиране без почивка (или две почивки) с необходимото времетраене

Време за шофиране на ден

Общото шофиране на ден (денят не започва непременно в 00:00, а когато приключи предходната дневна почивка)

Време за шофиране на седмица

Общото време за шофиране през текущата седмица; посочва също така дали шофьорът може да шофира допълнителен час на ден

Време за шофиране на две седмици

Това е общото време за шофиране за текущата и за предходната седмица

Всички тези елементи са конфигуриране за Европейското законодателство, но могат да бъдат променени при желание. Ако превозното средство има втори шофьор, се показват и неговите времена за шофиране.

Основни функции

● Постоянна информация за времената на шофиране на всеки шофьор;

● Отговаря на Наредба (EC) 561/2006, може да се конфигурира за други правила.

Освен това разполагате с услугата Дистанционно сваляне на данни от тахограф на Frotcom, с която да опростите живота си. Можете да изтегляте дистанционно тахографските файлове, както от твърдата памет на тахографа на автомобила, така и от тахографските карти на водачите, без да напускате офиса. А в допълнение може да съхранявате файловете безопасно в Центъра за данни на Frotcom.

Можете и автоматично да качвате всички файлове, получени чрез услугата за отдалечено сваляне на данни от тахографа, във VDO Fleet и да се възползвате от неговите услуги за управление на тахографи
 

Свържете се с нас
Съответствие със законодателството.

Ползи

Избягвайте несъответствие със законодателството

Глобите за нарушаване на времето за шофиране могат да бъдат доста високи. Frotcom ще помогне на Вашите мениджъри на автопарк да комуникират с шофьорите, за да се избегнат ситуации, в които може да има нарушения.

Лесно планиране

Тъй като знаете времената на шофиране за всеки шофьор, вече не се налага да звъните на всеки от тях и да го питате. Планирането и задаването на нови задачи става по-лесно.

Избягвайте възможни конфликти и подозрения

С предварителна информация за времената на шофиране се избягват неприятни ситуации, в които мениджърът на автопарка иска шофьорите да шофират по-дълго, а те твърдят, че са изразходили разрешеното време. Сега тази информация е достъпна за всеки.

Serma - Spain

„Frotcom се доказа като надежден и професионален партньор с високоефективни решения.“

Анхел Ереро
Управител на следпродажбено обслужване
-
Serma - Spain