Наблюдение на времената за шофиране

Спазвайте законодателството относно ограниченията за време на шофиране.

Току-що сте получили друга заявка за превозване на стоки. Търсите най-близките превозни средства за тази задача. Как обаче ще знаете дали съответните шофьори все още имат достатъчно време за шофиране, за да изпълнят задачата в наличния диапазон от време?

Ако Вашата фирма използва камиони за транспорт на стоки в Европа, най-вероятно вече сте запознати с Наредба (EC) 561/2006. Този документ предоставя набор от правила на Европейския съюз за максимални времена на шофиране на ден и на две седмици.

Неизменна част от Наредба 561 са тахографите. По този начин шофьорите отчитат времето си на шофиране и на почивка.
В други части на света обикновено имат някаква наредба за ограничаване на времето за шофиране.

Как следите тези времена във Вашия офис, за да можете да изберете най-подходящите шофьори и превозни средства за нови задачи?

Как знаете дали не сте избрали шофьор, който почти е достигнал ограничението за време на шофиране?

Да помолите шофьорите да Ви предоставят тази информация не е най-доброто решение. Всъщност, когато изберете най-подходящия шофьор и превозно средство за нова задача, ще трябва да попитате редица шофьори за времената им на шофиране.

Трябва Ви нещо по-логично и по-удобно?

Точно това ще получите чрез наблюдението на времената за шофиране на Frotcom. Ще знаете времената за шофиране на всеки шофьор, всяка стъпка от пътя му.

Frotcom контролира следните елементи от ограниченията за време на шофиране:

Непрекъснато шофиране

Продължително шофиране без почивка (или две почивки) с необходимото времетраене

Време за шофиране на ден

Общото шофиране на ден (денят не започва непременно в 00:00, а когато приключи предходната дневна почивка)

Време за шофиране на седмица

Общото време за шофиране през текущата седмица; посочва също така дали шофьорът може да шофира допълнителен час на ден

Време за шофиране на две седмици

Това е общото време за шофиране за текущата и за предходната седмица

Всички тези елементи са конфигуриране за Европейското законодателство, но могат да бъдат променени при желание. Ако превозното средство има втори шофьор, се показват и неговите времена за шофиране.

Основни функции

● Постоянна информация за времената на шофиране на всеки шофьор;

● Отговаря на Наредба (EC) 561/2006, може да се конфигурира за други правила.

Свържете се с нас
Съответствие със законодателството.

Ползи

Избягвайте несъответствие със законодателството

Глобите за нарушаване на времето за шофиране могат да бъдат доста високи. Frotcom ще помогне на Вашите мениджъри на автопарк да комуникират с шофьорите, за да се избегнат ситуации, в които може да има нарушения.

Лесно планиране

Тъй като знаете времената на шофиране за всеки шофьор, вече не се налага да звъните на всеки от тях и да го питате. Планирането и задаването на нови задачи става по-лесно.

Избягвайте конфликт на интереси и съмнения

С предварителна информация за времената на шофиране се избягват неприятни ситуации, в които мениджърът на автопарка иска шофьорите да шофират по-дълго, а те твърдят, че са изразходили разрешеното време. Сега тази информация е достъпна за всеки.

Serma - Spain

„Frotcom се доказа като надежден и професионален партньор с високоефективни решения.“

Анхел Ереро
Управител на следпродажбено обслужване
-
Serma - Spain