GPS praćenje i nadzor senzora

Vrhunski alat za praćenje vozila.

Upravljanje kancelarijom iz vozila bilo bi teško, ali upravljanje vozilima iz kancelarije nije nužno mnogo lakše. Ako ne koristite prave alate.

Frotcom je profesionalno rešenje za kompanije koje žele da nadgledaju svoj vozni park: kompanije za drumski prevoz, prekonoćne kurirske službe, kompanije za logistiku i distribuciju, kompanije sa prodajnim timovima i terenskim službama, kompanije sa građevinskim mašinama i kompanija za iznajmljivanje vozila, između ostalih.

Frotcom omogućava vam praćenje voznog parka na jednostavan i efikasan način, što rezultira jasnim povećanjem produktivnosti, marži i kvaliteta usluge.

Mala jedinica koja sadrži GPS tracker za automobile ili GPS tracker za kamione instalirana je u svakom voznom parku. Ova jedinica vam omogućava da pratite kretanje svih vozila: gde su, gde su bili, kada su započeli put, gde su se zaustavili i na koliko dugo, i tako dalje.

Pomoću Frotcoma možete pratiti sva svoja vozila 24 sata dnevno, uz podatke o pozicijama i senzorima koje dobijate u realnom vremenu. Štaviše, Frotcom ima brojne dodatke koji uključuju čitav niz alarma i izveštaja, upravljanje radnom snagom, ponašanje u vožnji, upravljanje troškovima, kontrolu goriva i automatsko prepoznavanje vozača.

Sve što vam treba za pristup Frotcom-u je Internet veza i veb pregledač ili Frotcom aplikacija Fleet Menadžer na pametnom telefonu. Pristupite podacima o voznom parku na radnom mestu, kod kuće ili bilo gde drugo.

Frotcom takođe podržava električna vozila

Parametri kao što su punjenje baterije, domet (koliko daleko vozilo može ići sa trenutnim punjenjem) ili status punjenja su dostupni i pomoći će vam da odredite kako najbolje da koristite svoja vozila.

Električna vozila su budućnost, ne samo zato što su ekonomski smislena, već i zato što će vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem imati veoma ograničeno kretanje, posebno u blizini velikih gradova. Inače, Frotcom vam takođe pomaže da merite emisiju CO2 vaših vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem.

Za praćenje svakog vozila, Frotcom koristi GPS / GPRS uređaj za praćenje.

Uređaj je povezan sa baterijom vozila (12V za većinu automobila ili 24V za kamione i druga velika vozila). Potrošnja električne energije je vrlo mala da se izbegne pražnjenje baterije parkiranih vozila.

Koristeći bilo koji veb pregledač ili Frotcom aplikaciju Fleet Menadžer za pametne telefone (iOS i Android), možete da pristupite svakom delu podataka o svojoj floti.

Lokacija vozila prikazana je na digitalnim mapama. Podaci o brzini, paljenju i senzorima mogu se prikazati u grafikonima ili tabelama. Na uređaj za praćenje možete da priključite više različitih senzora:
● Senzori temperature
● Senzori na otvorenim vratima
● Senzori nivoa goriva
● Većina digitalnih senzora (oni sa samo dva stanja: uključeno / isključeno, otvoreno / zatvoreno, visoko / nisko itd.)
● Većina analognih senzora (oni koji mere promenljivu koja se neprekidno menja)
Uređaj za praćenje takođe se može povezati sa podacima nekih vozila (CANBus) da bi se pročitale dodatne informacije kao što su:
● obrtaji motora
● Temperatura motora
● Tacho radna stanja (koristi se u evropskim kamionima)

U unapred određenim intervalima - na primer, svakog minuta - uređaj za praćenje registruje i šalje podatke GPS-a, paljenja, senzora i CANBusa u Frotcom Data Center, koristeći GPRS komunikaciju (uključeno).

Podaci primljeni u Frotcom Data Center odmah se registruju i obrađuju. Skeniraju se i podaci o mogućim situacijama alarma.

Za svaki korisnik je definisan skup izveštaja (i učestalost na kojoj se generišu). Korisnici će dobijati tražene izveštaje putem e-pošte na osnovu ovih parametara.

Alarmne situacije su takođe unapred definisane i, kada se aktiviraju, povećavaju verovatnoću trenutnog odgovora na problem.

Između ostalog možete da dodate opcionalnu dodatnu opremu i usluge kao što su navigator, CANBus interfejs ili imobilizator vozila.

Glavne karakteristike
● Sve uključeno rešenje za praćenje u realnom vremenu
● GPRS komunikacija
● GPS pozicioniranje
● Status paljenja
● Ulazi za više različitih senzora (opciono)
● Višejezična podrška
● Smartphone aplikacija za menadžere voznog parka
● Prikazi grafikona i tabele podataka o brzini i senzorima
● Automatski izveštaji dostavljeni e-poštom
● Automatski alarmi putem e-pošte

Kontaktirajte nas
Odaberite prave alate za upravljanje voznim parkom.

Prednosti

Smanjeni troškovi i povećana produktivnost

Niži troškovi goriva i održavanja; mesečno više usluga.

Poboljšana usluga za korisnike

Izbegavajte odlaganja, ali obavestite kupce u realnom vremenu kad god kašnjenja ne mogu da se izbegnu.

Bolje poslovno planiranje

Tačno znajte šta možete zahtevati od svog voznog parka, nadgledajući izvršenje posla.

Povećana sigurnost

Manje krađa, manje nezgoda.

P2P transport - Slovenia

„Doživeli smo smanjenje troškova flote za 12%, produktivnost je porasla, a korisnička podrška je mnogo lakša za rukovanje.“

Mersi Sadić
Menadžer Transport
-
P2P Transport - Slovenia