Izveštaji o upravljanju voznim parkom

Sve što treba da znate o vašem voznom parku.

Želite tačno da znate koliko je vremena vaš kamion potrošio na utovaru ili istovaru na svakom mestu kupca. Morate znati da li ove operacije predugo traju na nekim lokacijama, jer treba da poboljšate produktivnost voznog parka. Vodite jedan od mnogih izveštaja Frotcoma i tu ga imate. Kristalno je čisto.

Frotcom-ovi izveštaji o upravljanju voznim parkom predstavljaju sve potrebne informacije upravo pred vašim očima. Pitanja za poboljšanje odmah se postavljaju.

Možete birati između desetaka različitih vrsta izveštaja koji se bave svim vrstama aktivnosti koje se odnose na vozni park. Pronaći ćete sažetke izveštaja koji vam prikazuju osnovne informacije, kao i više specijalizovanih izveštaja koji se bave određenim problemima, kao što su upravljanje gorivom ili ponašanje u vožnji.

Frotcom nudi više od 40 različitih vrsta izveštaja. Među najčešće korišćenim izveštajima su:

 • Vožnja i radno vreme tahografa
 • Dnevnik vozača
 • Produžena putovanja sa Canbusom
 • Detalji o Canbusu
 • Upotreba vozila
 • Poseta mestima
 • Dnevni rezime
 • Vozačko ponašanje
 • Upravljanje gorivom
 • Neadekvatne temperature
 • Alarmi na otvorenim vratima
 • Detaljna vremena izvršenja rute

Gotovo sigurno ćete pronaći druge koji mogu biti posebno prilagođeni potrebama vaše kompanije.

Jednom kada odaberete i konfigurišete izveštaje, možete programirati Frotcom da vam šalje te izveštaje svakodnevno ili nedeljno.

Frotcom kontinuirano obrađuje podatke koji dolaze iz vozila. Kada zatražite izveštaj, Frotcom pretražuje sve unapred obrađene podatke i izvlači informacije potrebne za generisanje vašeg izveštaja.

Kada programirate Frotcom da vam šalje automatske izveštaje, oni se generišu i šalju vama tokom noći, obaveštavajući vas šta se desilo u prethodnom periodu (kao što je dan ranije). Čim dođete u kancelariju, vaši izveštaji će biti spremni.

Glavne karakteristike
● Prilagodljivi izveštaji koji odgovaraju Vašim potrebama
● lako čitljiv format
● Automatski izveštaji poslati e-poštom
● Pripremite različite vrste izveštaja koji će se automatski slati na različite pozicije u kompaniji: izvšni direktor, finansiski direktor, menadžeri voznog parka ili drugi

Kontaktirajte nas
Primite izveštaje prilagođene potrebama vaše kompanije.

Prednosti

Optimizirajte svoje poslovanje

Lako proverite šta je izvršeno i šta treba ispraviti ili poboljšati.

Uporedite performanse voznog parka tokom vremena

Pogledajte kako se razvijaju performanse vašeg voznog parka i pokazatelji performansi na kojima morate raditi.