Табло

Вашите ключови показатели, представени на една страница.

Мениджърският Ви екип иска лесен визуален начин за установяване на това как се развиват основните показатели на автопарка. Автопаркът близо ли е до границата на възможностите си? Колко още може да се развива? Как е текущата дейност в сравнение с предходните месеци?

Таблото не само обединява важна информация в лесен за разчитане формат, но и разкрива данни в реално време и такива за минали периоди, получени чрез сложни методи за обработка на данни.

Този мощен инструмент може да се конфигурира спрямо Вашите нужди, което ще Ви позволява да променяте избраните ключови показатели (KPI), да създавате нови групи индикатори и да ги местите по таблото като ги плъзгате до желаното място.

Вашият акаунт ще бъде предварително конфигуриран да показва някои от наличните ключови показатели (KPI) за автопарка Ви. Можете да промените избора от ключови показатели (KPI) и съответните групи според собствените си желания.

Таблото се състои от вертикални панели, наречени групи. Във всяка група можете да видите ключовите показатели (KPI) или индикатори.

Можете да добавяте редица индикатори във всяка група. Индикаторите се подреждат по 5 различни вида: Сега, Период, Карта, Външни и Развитие.

Има няколко индикатора във всеки вид, като напр. Натовареност на автопарка, Транзитни превозни средства, Среден пробег, Средно време на шофиране, Шофьори с повече аларми, Средно аларми за автомобил и много други.

Основни функции

●  Просто и лесно – събира важна информация за представянето на Вашия автопарк в лесен за разбиране формат.
●  Гъвкаво и адаптивно - определяте кои ключови показатели (KPI) да се показват в зависимост от нуждите на Вашата фирма и как да се визуализират на екрана.
●  Основно конфигуриране – за лесно стартиране.
●  Цялостен поглед върху представянето на автопарка – вижте представянето на Вашия автопарк с един поглед.

Свържете се с нас
Вижте ключовите показатели на флотата Ви, представени на една страница.

Ползи

Незабавни данни за бизнеса

Вижте основните показатели на една-единствена страница.

По-добро бизнес планиране

Разберете какво точно може да изисквате от Вашия автопарк след като идентифицирате потенциални подобрения.

Подпомага вземане на ефективни решения

Действие, основано на неоспорима информация.

P2P transport - Slovenia

"Имахме 12% намаление на разходите за флота, производителността се увеличи, а клиентската поддръжка е много по-лесна за работа."

Мерси Садич
Мениджър транспорт
-
P2P Transport - Slovenia