API (интеграция с външен софтуер)

Пълна интеграция с вътрешнофирмените приложения.
Отделът Човешки ресурси във фирмата Ви, търси начин да извлече от Frotcom списък с изминати километри за месец за всеки един от шофьорите Ви? Те не искат да обменят безброй файлове в Excel. Искат да натиснат един бутон в софтуера Ви и да импортират изминатите километри за всеки шофьор. Просто и ясно.
След като въведете данните за управление на Вашия автопарк във Frotcom, може да се наложи да се импортират/експортират данни към други приложения. Това е възможно чрез Frotcom API.

Ако искате например да интегрирате Frotcom със софтуера за човешки ресурси, както в примера по-горе, или с Вашия софтуер за фактуриране с цел доказване на клиентските фактури, или ERP софтуер за импортиране на маршрути и задачи, Frotcom API е готов.

Frotcom в Google Sheet

ко имате известни познания за API на Frotcom и не ви е чуждо писането на скриптове, трябва да знаете това. сега можете да имате данните от Frotcom за вашата фирма в таблица и да я използвате както желаете.

Frotcom на таблица в Google е удобен начин, за да получите данни от Frotcom в електронна таблица. С това, вие ще бъдете в състояние да анализира данни, създавате отчети и т.н.

В действителност, дори можете да използвате Frotcom Google Sheet , за да въведете информация във Frotcom, например, за да въвеждате задачи, да зачислите шофьори или да промените статуса на водачите. Въображението е единственото ограничение!

За да използвате Frotcom в Google Sheet, не е нужно да си професионален програмист. Въпреки това, от вас се очаква да има някои основни понятия за API, скриптовe и езици за програмиране.


 
API е набор от източници за извличане на данни, които са получени от превозните средства, като напр. местонахождения, скорости, аларми, курсове и др.

От друга страна, външните приложения могат да изпратят данни до Frotcom, като напр. нови задачи за превозните средства, или съобщения за шофьорите.

Вашият IT отдел или IT доставчик ще има достъп до всички необходими ресурси, включително удостоверяване, изтегляне на данни, актуализация на данни, вписване на данни и изтриване на данни.                                                                                     

API използва REST дизайн и предлага ясно разбираема онлайн документация.

За инструкции за това как да се използва Frotcom на таблица в Google, посетете Помощния център на Frotcom.
Открийте системи, които вече са интегрирани с Frotcom

Ползи

Увеличете продуктивността
Чрез интегриране на Frotcom във Вашия фирмен софтуер Вие гарантирате, че няма да се налага някой да въвежда повторно информация, така че Вашите служители могат да вършат други задачи, с което всъщност да са по-полезни на бизнеса.
По-малко човешки грешки
Ако няма човешка връзка между Frotcom и Вашия фирмен софтуер, избягвате грешки, които често се случват при повторно набиране на информация.
Мащабируемост
И накрая, можете да се уверите, че докато Вашият бизнес расте и включва повече услуги, шофьори и превозни средства, не се налага да наемате повече хора, за да се справяте с допълнителния поток от информация.

"Благодарение на интегрирането на ERP, ежедневните операции понесоха минимално въздействие и позволиха на компанията да запази съществуващите си бизнес процеси."

Жаом Тарида
Оперативен заместник-директор
-
Autocares Julià - Spain