Отчети

Всичко, което трябва да знаете за Вашия автопарк.
Искате да знаете точно колко време камионите Ви прекарват в товарене или разтоварване на адреса на клиента. Трябва да знаете дали тези действия отнемат прекалено много време на някои адреси, тъй като трябва да подобрите продуктивността на автопарка. Пускате един от многото отчети на Frotcom и готово. Вече е пределно ясно.
Отчетите на Frotcom за управление на автопаркове представят цялата необходима информация пред очите Ви. Нещата, които трябва да се подобрят, се посочват веднага.

Можете да изберете от редица различни видове отчети, които засягат всякакви дейности, свързани с автопарка. Ще намерите кратки отчети, които Ви показват съществената информация, както и по-специализирани отчети за специфични неща, като разход на гориво и поведение при шофиране.

След като изберете и конфигурирате отчетите, можете да програмирате Frotcom да изпращате тези отчети ежедневно или ежеседмично.
Frotcom постоянно обработва данни от превозните средства. Когато поискате отчет, Frotcom търси всички предварително обработени данни и извлича необходимата информация, за да направи Вашия отчет.

След като програмирате Frotcom да Ви изпраща автоматични отчети, те се създават и изпращат през нощта, като дават информация за предишния период (като например предишния ден). Щом пристигнете в офиса, Вашите отчети ще бъдат готови.

Основни функции
● Специфични отчети за Вашите нужди
● Лесен за преглед формат
● Автоматични отчети, изпратени по имейл
● Подготовка на различни видове отчети за автоматично изпращане на различни длъжности във фирмата: генерален директор, финансов директор, мениджъри на автопаркове или други

Ползи

Оптимизирайте процесите си
Лесна проверка на това какво е свършено и какво трябва да се коригира или подобри.
Сравнете представянето на Вашия автопарк за определено време
Информация за това как се представя Вашия автопарк с течение на времето и ключовите показатели, на които трябва да обърнете внимание.
Keetmanshoop Municipality - Namibia
Keetmanshoop Municipality

"Успяхме да намалим разходите за гориво, като следим нашите автомобили, консултирайки се с докладите за ползване за разрешения период или времената на празен ход, анализирайки потреблението на гориво и използването на автомобила."

Дезмонт Басон
Главен изпълнителен директор
-
Keetmanshoop Municipality - Namibia