Разширен мониторинг

Извлечете всички ключови показатели (KPI), които са ви необходими, за да управлявате вашия бизнес ефективно.

Frotcom непрекъснато събира данни за представянето на вашата флота. Сега можете да анализирате всички тези данни с един поглед.

Разширеният мониторинг предава в ръцете ви управлението на бизнеса и ви позволява да виждате данните на вашата флота.

Този разширен мониторинг разделя и приготвя вашите данни за флотата по няколко различни начина, като ви помага да визуализирате и анализирате ефективността във времето.

Ще имате достъп до множество показатели за управление, като се фокусирате върху намаляване на разходи, производителност и ефективност.

Ще можете да проследите как вашите ключови показатели за ефективност се развиват във времето, което позволява да се съсредоточите върху тези, които трябва да бъдат подобрени.

Разширеният мониторинг на Frotcom ви помага да отговорите на следните въпроси:
 

 1. Кои аларми се задействат по-често и кои превозни средства и водачи ги задействат?
 2. Кои превозни средства и водачи изразходват повече гориво на километър?
 3. Каква е връзката между оценката за шофиране за всяко превозно средство / водач и консумацията на гориво на това превозно средство?
 4. Кои превозни средства / водачи имат повече пробег и време за шофиране?
 5. Кои превозни средства допринасят за най-високите разходи?
 6. Как се развиват тези показатели с времето?

След като активирате опцията Разширен мониторинг за вашата компания, Frotcom ще започне да класифицира и подготвя данните за вашата флота, които да бъдат визуализирани и анализирани от вас.

Всички данни, събрани от Frotcom за вашата флота са подготвени предварително, така че да можете да ги анализирате чрез Разширен мониторинг.

След като данните сe подготвят, просто изберете опцията Разширен мониторинг от менюто на Frotcom и преминете към показване на ключовите показатели, които искате да видите.

Селектор ви позволява да преминавате от един раздел на мониторинга за управление в друг. В различните раздели се виждат различни KPI.

Налични са множество KPI и Frotcom често добавя нови, KPI са фокусирани върху аларми, разходи, време на шофиране, разход на гориво, разход на гориво спрямо оценка на шофиране, влизания в системата, пробег и натоварване.

Вътре във всеки раздел на мониторинга за управление можете да проверите наличната информация и да използвате филтри и други инструменти за подбор, за да нулирате данните, които искате да проучите.

Във всеки раздел на мониторинга за управление кликнете върху променлива, за да я използвате като филтър и премахнете предишния филтър.

Например, ако щракнете върху тип аларма, мониторинга за управление ще филтрира цялата информация, показана като специфична за този тип аларма.

Ако щракнете върху превозно средство, мониторинга ще игнорира избрания тип аларма и ще покаже всички аларми, съответстващи на избрания автомобил.

Задръжте клавиша CTRL, щраквайки върху променлива, за да я използвате като филтър, като запазвате предишния филтър.

Например, ако щракнете върху тип аларма, мониторинга за управление ще филтрира цялата информация, показана като специфична за този тип аларма. Ако щракнете върху превозно средство, задържайки клавиша CTRL, мониторинга НЯМА да премахне избрания тип аларма и ще покаже информация само за тази аларма, съответстваща на избраното превозно средство.
С други думи, когато използвате комбинацията CTRL + щракване, вие добавяте информация, без да премахвате избора на предишния филтър.

Използвайте бутона RESET, за да изчистите всички филтри наведнъж.

Основни функции:
 

 • Налични са няколко раздела на мониторинга за управление, за да разгледате няколко KPI за ефективността на вашата флота.
 • Имате възможност да видите и детайлизирате показаните KPI.
 • KPI се фокусират върху аларми, разходи, време на шофиране, разход на гориво, разход на гориво спрямо оценка на шофиране, влизания в системата, пробег и натоварване.
 • Периодично се добавят нови KPI  към Разширения мониторинг
 • Щракнете върху определена единица (например превозно средство), за да видите информация само за него.

 

Свържете се с нас
Започнете да ползвате Frotcom. Ние ще се радваме да Ви помогнем.

Ползи

Измерване и контролиране на най-важните показатели

Ще можете в реално време да знаете как се развиват най-важните индикатори, така че може да ги коригирате, когато е необходимо.

Сравнение на разхода на гориво на превозните средства

Вижте с един поглед кои превозни средства имат най-добрите и най-лошите показатели на разхода на гориво, което ще ви помогне да изберете по-добре в кои модели да инвестирате.

Избиране и следване на предпочитани KPI

Изберете от наличните показатели тези, които ви интересуват най-много. Проверявайте ги редовно, за да поддържате флотата си.

Поставете си цели и преследвайте тези цели

Тъй като вече ще е лесно да измерите тези показатели за ефективност, можете да установите цели за вашия автопарк.

Bion - Spain

„Чрез Frotcom, фирмата пести над един час на ден. Откакто контролираме автопарка си с Frotcom и имаме достъп до ключови показатели, ние със сигурност спестихме пари, като същевременно го използваме по-ефикасно.“

Карлос Гутиерес
Мениджър превози
-
Bion Logística y Transporte - Spain