Дистанционно сваляне на данни от тахограф

Изтегляйте файлове от тахографа без да напускате офиса си.

Губите много време в събиране на данни от тахографските карти на шофьорите и от твърдата памет на тахографа за всеки един тежкотоварен автомобил в автопарка на Вашата фирма. Време е Вашата фирма да намери по-лесен начин да прави това.

В Европа, фирмите притежаващи тежкотоварни автомобили, имат задължението да изтеглят данните от тахографската карта на шофьора и от твърдата памет на тахографа на всяко превозно средство, след което да ги съхраняват за най-малко една година, за да може да се предоставят на контролните органи при поискване.

С опцията за Дистанционно сваляне на данни от тахографа вече е възможно да изтегляте данните от тахографа, включително от твърдата памет на тахографа и от тахографската карта на шофьора, без да е необходимо да напускате офиса, а файловете се съхраняват в центъра за данни на Frotcom.

Използвайки същата технология е възможна и автоматична идентификация на водача, чрез разчитане на номера от картата на шофьора, която е поставена в тахографа. Това ще Ви спести необходимостта от инсталиране на допълнителни системи за идентификация на шофьора.

Фирмената тахографска карта се поставя в интелигентен карточетец, свързан с компютър в офиса на фирмата. 

В автомобила тахографът е свързан с GPS устройство на Frotcom.

Конфигурирате Frotcom автоматично да изтегля файлове от тахографа и от картата на шофьора спрямо определен график. За данните от тахографа и от картата на шофьора може да се зададе различна периодичност.

В зададеното време Frotcom се свързва с тахографа и изисква изтегляне на данните. 

GPS устройството за проследяване получава оторизация да изтегля данните от тахографа, чрез изтегляне на данните от фирмената карта.

Оторизацията се изпраща до проследяващото устройство, което изтегля необходимите данни от тахографа или от поставената карта на шофьора. 

Данните от тахографа или картата на шофьора се записват в центъра за данни на Frotcom.

След това данните са на Ваше разположение по три начина:
● Автоматично изпращане (по имейл) до Вашия офис; 
● Ръчно изтегляне от оператор чрез уеб интерфейса на Frotcom; или
● Изтеглят се автоматично от приложение за карточетец.

Основни функции

● Автоматично изтегляне на файлове от тахографа
● Автоматично изтегляне на файлове от тахографската карта на шофьора
● Автоматична идентификация на шофьор
● Предварително зададен график за изтегляне на данни от тахографа и картата на шофьора

Свържете се с нас
Спазвайте законодателството на ЕС.

Ползи

Намалени разходи / По-бързо и по-евтино

Планиране и изтегляне на тахографски файлове без да се налага да се изпраща човек до всяко превозно средство, което изисква персонал или подизпълнители, както и съответните разходи.

Намалено време на престой и увеличена продуктивност

Увеличете готовността на Вашия автопарк благодарение на това, че не трябва да държите превозните си средства паркирани, докато събирате файлове.

Поддържайте съответствие със законодателството на ЕС

Осигурете изтегляне на данни от превозното средство към Frotcom в съответствие с наредбите на ЕС.

Koblar - Slovenia

“С Frotcom спечелихме много, основно като спестихме от времената, в които търсим различна детайлна информация за някой определен шофьор или камион. С дистанционното сваляне на данни от тахограф също спестихме доста време, което е предимство по отношение на логистиката, тъй като не е необходимо да чакаме автомобилда се прибере до паркинга на компанията, както преди."

Дамян Коблар (Damijan Koblar)
Директор
-
Koblar - Slovenia