Πίνακας οργάνων

Οι βασικοί δείκτες απόδοσης σας σε μία μόνο σελίδα.

Η ομάδα διοίκησης της εταιρείας σας θέλει έναν απλό οπτικό τρόπο για να μαθαίνει πώς εξελίσσονται οι βασικοί δείκτες απόδοσης του στόλου σας. Είναι ο στόλος κοντά στο όριο φόρτου εργασίας; Πόση εργασία ακόμη είναι σε θέση να εκτελέσει; Πώς είναι η τρέχουσα δραστηριότητα σε σύγκριση με τους τελευταίους μήνες;

Ο πίνακας οργάνων δεν συνοψίζει μόνο σημαντικές πληροφορίες σε ευανάγνωστη μορφή, αλλά αποκαλύπτει επίσης σε πραγματικό χρόνο δεδομένα ιστορικού που λαμβάνονται μέσω εξελιγμένων μεθόδων εξαγωγής δεδομένων.

 

Αυτό το πανίσχυρο εργαλείο μπορεί να ρυθμιστεί για να ταιριάζει στις ανάγκες σας, επιτρέποντάς σας να αλλάζετε την επιλογή των KPI, να δημιουργείτε νέες ομάδες δεικτών και να τις οργανώνετε εύκολα με μεταφορά και απόθεση.

Από προεπιλογή, ο λογαριασμός σας θα είναι ήδη ρυθμισμένος έτσι ώστε να δείχνει κάποιους από τους διαθέσιμους KPI για τον στόλο σας. Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή των KPI και των αντίστοιχων ομάδων σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις.

Ο πίνακας οργάνων αποτελείται από κατακόρυφα πάνελ που ονομάζονται ομάδες. Μέσα σε κάθε ομάδα, μπορείτε να εμφανίσετε τους KPI ή Δείκτες.

Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς δείκτες σε κάθε ομάδα. Οι δείκτες είναι οργανωμένοι σε 5 διαφορετικούς τύπους: Τώρα, Περίοδος, Χάρτης, Ακραίες αποκλίσεις και Εξέλιξη.

Υπάρχουν διάφοροι δείκτες σε κάθε τύπο, όπως Φόρτος εργασίας στόλου, Οχήματα υπό διαμετακόμιση, Μέσα διανυθέντα χιλιόμετρα, Μέσος χρόνος οδήγησης, Οδηγοί με περισσότερους συναγερμούς, Μέσοι συναγερμοί ανά όχημα και πολλοί άλλοι.

Κύρια χαρακτηριστικά

●  Απλό και εύκολο - Συνοψίζει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την απόδοση του στόλου σας σε ευανάγνωστη μορφή.
●  Ευέλικτo και προσαρμόσιμo - Καθορίστε ποιοι KPI θα εμφανίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας σας και οργανώστε τη διάταξη σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
●  Προεπιλεγμένη διαμόρφωση - Για να ξεκινήσετε εύκολα.
●  Σφαιρική επισκόπηση της απόδοσης του στόλου Δείτε την απόδοση του στόλου σας με μια ματιά.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε τους κύριους δείκτες του στόλου σας σε μία σελίδα.

Πλεονεκτήματα

Άμεσα δεδομένα επιχειρηματικής ευφυΐας

Δείτε τους κύριους δείκτες σε μία μόνο σελίδα.

Καλύτερος επιχειρηματικός σχεδιασμός

Μάθετε ακριβώς ποιες απαιτήσεις μπορείτε να έχετε από τον στόλο σας αφού προσδιορίσετε τις πιθανές βελτιώσεις.

Υποστηρίξτε την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων

Ενεργήστε βάσει αδιαμφισβήτητων πληροφοριών.