Υπολογιστής εξοικονόμησης

Υπολογίστε πόσα χρήματα θα μπορούσατε να εξοικονομήσετε

Περιγράψτε τον στόλο σας

Χμ
Μίλια

Για να υπολογιστούν τα αποτελέσματα, πρέπει να συμπληρώσετε τα παραπάνω πεδία.

Εκτιμώμενη εξοικονόμηση ανά μήνα

{{ results.savings.total | number: 2 }}{{ state.currency }}

Εξοικονόμηση κατανάλωσης καυσίμων {{ results.savings.fuel.total | number:2 }}{{ state.currency }}
Εξοικονόμηση κόστους συντήρησης {{ results.before.maintenance - results.savings.maintenance | number:2 }}{{ state.currency }}
Εξοικονόμηση φθοράς ελαστικών {{ results.before.tyre - results.savings.tyre | number:2 }}{{ state.currency }}
Υψηλότερη παραγωγικότητα {{ results.savings.productivity | number:2 }}{{ state.currency }}
Εξοικονόμηση υπερωριών {{ results.savings.overtime | number:2 }}{{ state.currency }}

Επίσης, επωφελείστε από

  • Μείωση εκπομπών CO2
  • Αυξημένο βαθμό ικανοποίησης πελατών
  • Συμμόρφωση με ισχύουσα νομοθεσία (στροφόμετρα, ταχύτητα)
  • Λιγότερα ατυχήματα
  • Πολλά περισσότερα οφέλη

Λεπτομερής ανάλυση εξοικονόμησης κόστους

Αυτός ο προσομοιωτής βασίζεται σε ορισμένες νόρμες και υποθέσεις σχετικά με τον στόλο σας.
Αν χρειάζεστε πιο ακριβείς εκτιμήσεις, μπορείτε να ελέγξετε ή να αλλάξετε αυτές τις υποθέσεις

Σύρετε το δάχτυλό σας στον πίνακα για να δείτε περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορία Πριν από το Frotcom Μετά από το Frotcom Εξοικονομείτε Ποσοστό εξοικονόμησης
Εξοικονόμηση κατανάλωσης καυσίμων {{ results.before.fuel.total | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.before.fuel.total - results.savings.fuel.total | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.total | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.total * 100 / results.before.fuel.total | number:0 }}%
Εξοικονόμηση καυσίμων λόγω μείωσης απόστασης - - {{ results.savings.fuel.mileage | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.mileage_percentage * 100 | number:0 }}%
Εξοικονόμηση καυσίμων λόγω καλύτερης συμπεριφοράς (με τη λειτουργική μονάδα οδηγικής συμπεριφοράς) - - {{ results.savings.fuel.behavior | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.behavior_percentage * 100 | number:0 }}%
Εξοικονόμηση καυσίμων λόγω μείωσης χρόνου σε ρελαντί - - {{ results.savings.fuel.idling | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.idling_percentage * 100 | number:0 }}%
Εξοικονόμηση κόστους συντήρησης {{ results.before.maintenance | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.savings.maintenance | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.before.maintenance - results.savings.maintenance | number:2 }}{{ state.currency }} {{ (results.before.maintenance - results.savings.maintenance) * 100 / results.before.maintenance | number:0 }}%
Φθορά ελαστικών {{ results.before.tyre | number:2 }}{{ state.currency }} {{ results.savings.tyre | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.before.tyre - results.savings.tyre | number:2 }}{{ state.currency }} {{ (results.before.tyre - results.savings.tyre) * 100 / results.before.tyre | number:0 }}%
Υψηλότερη παραγωγικότητα - - {{ results.savings.productivity | number:2 }}{{ state.currency }} -
Εξοικονόμηση υπερωριών - - {{ results.savings.overtime | number:2 }}{{ state.currency }} -
Total {{ results.savings.total | number:2 }}{{ state.currency }}
ανά μήνα

Λήψη αποτελεσμάτων εξοικονόμησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ξεκινήστε να εξοικονομείτε σήμερα.