Διαχείριση καυσίμου

Κρατήστε την κατανάλωση καυσίμων υπό έλεγχο ανά πάσα στιγμή.

Δεν μπορείτε να βρείτε για ποιο λόγο η κατανάλωση καυσίμου σε ορισμένα οχήματα παρουσιάζει τόσο μεγάλες αυξομειώσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να εξετάσετε την κατάσταση σε βάθος και να μάθετε τι συμβαίνει.

Η κλοπή καυσίμων και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους είναι ένα μόνιμο πρόβλημα σε πολλές περιοχές. 

Η μονάδα Διαχείρισης καυσίμου σάς επιτρέπει να ελέγχετε τη στάθμη και την κατανάλωση καυσίμου, καθώς και να συγκρίνετε τις τιμές που καταγράφονται από τους αισθητήρες του Frotcom με τα δεδομένα καυσίμου που εισάγονται χειροκίνητα ή εισάγονται από αρχεία κόστους καυσίμων, στην μονάδα Διαχείρισης κόστους.

Η διαχείριση καυσίμου του Frotcom λειτουργεί παράλληλα με τη μονάδα διαχείρισης κόστους. Όταν οι δύο μονάδες συνεργάζονται, μπορεί επίσης να διασφαλιστεί ότι οι σημειώσεις κόστους των καυσίμων που λαμβάνετε απεικονίζουν την πραγματική κατανάλωση καυσίμου.

Η μονάδα διαχείρισης καυσίμου χρησιμοποιεί αισθητήρες στάθμης καυσίμου στις δεξαμενές των φορτηγών. Το Frotcom μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορους τύπους και μάρκες αισθητήρων στάθμης καυσίμου, με διαφορετική ακρίβεια μέτρησης και μεγέθη. Αν και το Frotcom μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τους αισθητήρες καυσίμου εργοστασιακής τοποθέτησης, αυτοί συνήθως δεν είναι αρκετά ακριβείς για να ανιχνεύσουν μικρές διακυμάνσεις, όπως, για παράδειγμα, από 2-5%. 

Υπάρχει δυνατότητα μέτρησης της στάθμης καυσίμου και στις δύο δεξαμενές ενός φορτηγού ξεχωριστά.

Η Frotcom παρακολουθεί συνεχώς τη στάθμη καυσίμου των δεξαμενών. Κάθε διακύμανση της στάθμης καυσίμου αναλύεται για να διαπιστωθεί αν έγινε ανεφοδιασμός ή άδειασμα της δεξαμενής (λόγω κλοπής ή άλλων αιτιών απώλειας καυσίμων). 

Μπορείτε να ορίσετε συναγερμούς προκειμένου εσείς και ο οδηγός να ενημερώνεστε άμεσα σε περίπτωση αδειάσματος της δεξαμενής.

Επιπλέον, κατά την εργασία με τη μονάδα Διαχείρισης κόστους, μπορείτε να συγκρίνετε τους όγκους ανεφοδιασμού με αυτούς που παρατίθενται στις σημειώσεις κόστους καυσίμων (αποδείξεις, αρχεία καυσίμων, κ.λπ).

Για πρόσθετη ασφάλεια, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα εξάρτημα ασφαλείας δεξαμενής καυσίμου σε κάθε δεξαμενή, το οποίο αποτρέπει την κλοπή καυσίμου με μετάγγιση, ενώ εξακολουθεί να επιτρέπει την επαναπλήρωση της δεξαμενής.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Ξεκινήστε να εξοικονομείτε σήμερα.

Πλεονεκτήματα

Συνεχής μέτρηση της στάθμης καυσίμων στις δεξαμενές

Λαμβάνετε λεπτομερείς πληροφορίες για όλες τις εργασίες ανεφοδιασμού και αδειάσματος καυσίμων.

Αποτρέπει την απάτη, την κλοπή και τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση καυσίμων

Ανιχνεύοντας όλες τις αλλαγές στη στάθμη των καυσίμων, μπορείτε να συγκρίνετε τους πραγματικούς όγκους ανεφοδιασμού με εκείνους που αναφέρονται στα σημειώματα κόστους καυσίμου και να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση καυσίμων.

Εντοπίστε τον ανεφοδιασμό σε μη εξουσιοδοτημένα πρατήρια καυσίμων

Μπορείτε να ζητήσετε από το Frotcom να σας προειδοποιεί όταν ένα όχημα ανεφοδιάζεται σε ένα πρατήριο καυσίμων που έχετε αποκλείσει από τις εργασίες σας.

Συσκευές και αξεσουάρ

Καπάκι ασφαλείας πλήρωσης καυσίμου + Συσκευή σήματος καμπίνας
Model:
FFS 1
FF1- Fuel Filler Security Lid + Cabin Signaling Device

Ο αισθητήρας που είναι συνδεδεμένος σε μια ψηφιακή είσοδο της συσκευής Frotcom ανιχνεύει την ποσότητα του καυσίμου και δίνει το έναυσμα ενός συμβάντος στο Frotcom. Είναι τοποθετημένος στο στόμιο του καπακιού της δεξαμενής και, όταν είναι κλειστός, δεν επιτρέπει την πρόσβαση στην τάπα της δεξαμενής.

P2P transport - Slovenia

"Έχουμε βιώσει μια μείωση κατά 12% στο κόστος στόλου, την αύξηση της παραγωγικότητας και την υποστήριξη των πελατών είναι πολύ πιο εύκολο να το χειριστούμε".
 

Mersi Sadić
Transport Manager
-
P2P Transport - Slovenia