Λήψη ταχογράφου από απόσταση

Κατεβάστε αρχεία ταχογράφου χωρίς να χρειαστεί να φύγετε από το γραφείο σας.

Ξοδεύετε πολύ χρόνο για τη συλλογή δεδομένων από τις κάρτες οδηγού ταχογράφου και από τη μαζική μνήμη ταχογράφου από κάθε ένα από τα βαρέα οχήματα του στόλου της εταιρείας σας. Ήρθε η ώρα η εταιρεία σας να βρει έναν ευκολότερο τρόπο για να το κάνει αυτό.

Στην Ευρώπη, οι χειριστές βαρέων οχημάτων υποχρεούνται να λαμβάνουν τα δεδομένα από τις κάρτες ταχογράφου του οδηγού και από τη μαζική μνήμη του ταχογράφου κάθε οχήματος και, στη συνέχεια, να διατηρούν τα δεδομένα αυτά για τουλάχιστον ένα έτος, προκειμένου να είναι διαθέσιμα σε κάποιον αστυνομικό της τροχαίας, σε περίπτωση που τα ζητήσει.

Με την Απομακρυσμένη Λήψη Ταχογράφου, έχετε τώρα τη δυνατότητα να κατεβάζετε τα αρχεία του ταχογράφου από απόσταση, τόσο από τη μαζική μνήμη ταχογράφου όσο και από τις κάρτες ταχογράφου του οδηγού, χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψετε το γραφείο και με το πλεονέκτημα της ασφαλούς διατήρησης των αρχείων στο Κέντρο δεδομένων της Frotcom.

Χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία, η αυτόματη αναγνώριση του οδηγού είναι επίσης δυνατή με την ανάγνωση του αριθμού κάρτας του οδηγού που είναι τοποθετημένη στον ταχογράφο. Αυτό θα εξαλείψει την ανάγκη εγκατάστασης πρόσθετων συστημάτων αναγνώρισης του οδηγού.

Η κάρτα ταχογράφου της επιχείρησης τοποθετείται στην υποδοχή μιας συσκευής ανάγνωσης έξυπνων καρτών που είναι συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή που βρίσκεται στα γραφεία της εταιρείας. 

Στο όχημα, ο ταχογράφος είναι συνδεδεμένος με την συσκευή εντοπισμού GPS της Frotcom. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Frotcom για να κατεβάζετε αυτόματα τα αρχεία ταχογράφου και τα αρχεία της κάρτας οδηγού, σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Μπορείτε να καθορίσετε διαφορετική περιοδικότητα λήψης για τα στοιχεία του ταχογράφου και τα στοιχεία της κάρτας οδηγού.

Την προγραμματισμένη ώρα, το Frotcom επικοινωνεί με τον ταχογράφο και ζητά τα στοιχεία που πρέπει να κατεβάσει. 

Η συσκευή εντοπισμού GPS λαμβάνει άδεια για το κατέβασμα των δεδομένων του ταχογράφου, μέσω της ανάκτησης δεδομένων από την κάρτα της επιχείρησης.

Η άδεια αποστέλλεται στη συσκευή εντοπισμού, η οποία ανακτά τα δεδομένα που ζητήθηκαν από τον ταχογράφο ή από την κάρτα οδηγού. 

Τα δεδομένα του ταχογράφου ή της κάρτας οδηγού φορτώνονται στο Κέντρο Δεδομένων της Frotcom.

Τα δεδομένα, στη συνέχεια, μπορείτε να τα έχετε στη διάθεσή σας, με τρεις διαφορετικούς τρόπους:
● Αυτόματη αποστολή (μέσω email) στο γραφείο σας 
● Χειροκίνητο κατέβασμα από έναν χειριστή που χρησιμοποιεί τη διασύνδεση web του Frotcom, ή
● Αυτόματη ανάκτηση μέσω μιας ειδικής συσκευής ανάγνωσης καρτών.

Κύρια χαρακτηριστικά

● Αυτόματη λήψη του αρχείου ταχογράφου του οχήματος
● Αυτόματη λήψη του αρχείου της κάρτας ταχογράφου του οδηγού
● Αυτόματη αναγνώριση οδηγού
● Προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα για τις ενέργειες λήψης δεδομένων από τον ταχογράφο και την κάρτα οδηγού

Επικοινωνήστε μαζί μας
Συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Πλεονεκτήματα

Μειωμένο κόστος / Πιο γρήγορα και πιο οικονομικά

Προγραμματίστε και ανακτήστε τα αρχεία των ταχογράφων χωρίς να χρειάζεται να στείλετε κάποιον σε κάθε όχημα, το οποίο απαιτεί εργασία του προσωπικού ή εξωτερική ανάθεση, αποφεύγοντας τα αντίστοιχα έξοδα.

Μειωμένος χρόνος εκτός λειτουργίας και αυξημένη παραγωγικότητα

Βελτιώστε τη διαθεσιμότητα του στόλου σας, μην αφήνοντας τα οχήματα να σταθμεύουν κατά τις εργασίες συλλογής. 

Διατηρήστε τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ

Ασφαλής λήψη δεδομένων από το όχημα στο Frotcom, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ.

Koblar - Slovenia

«Με τη Frotcom, έχουμε κερδίσει πολλά, κυρίως σε εξοικονόμηση χρόνου, αναζητώντας διαφορετικές λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένο οδηγό ή φορτηγό. Η λήψη του απομακρυσμένου ταχογράφου εξοικονομεί επίσης πολύ χρόνο και αποτελεί πλεονέκτημα όσον αφορά την εφοδιαστική, καθώς δεν χρειάζεται να περιμένετε να φτάσει το φορτηγό στο χώρο στάθμευσης της εταιρείας όπως πριν. "

Damijan Koblar
Διευθυντής
-
Koblar - Slovenia