Αυτόματη αναγνώριση οδηγού

Μάθετε ποιος οδηγεί τα οχήματά σας.

Λαμβάνετε μια κλήση για υπερβολική ταχύτητα με το ταχυδρομείο. Η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος φαίνεται καθαρά και χρησιμοποιείτε τα αρχεία της Frotcom για να επιβεβαιώσετε ότι το όχημα ήταν πράγματι εκτός ορίου ταχύτητας στον τόπο και το χρόνο που αναφέρονται από την αστυνομία. Πρέπει να μιλήσετε με τον οδηγό. Το πρόβλημα είναι ότι το όχημα είχε χρησιμοποιηθεί από πολλούς οδηγούς. Δεν μπορείτε να προσδιορίσετε ποιος οδηγούσε το όχημα εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή.

Σε πολλές εταιρείες, τα οχήματα του στόλου οδηγούνται από διαφορετικούς οδηγούς, σύμφωνα με τον οδηγό και τη διαθεσιμότητα του οχήματος. Αν ανήκετε σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να διαθέτετε έναν τρόπο να ενημερώνεστε αμέσως κάθε φορά που αλλάζουν οι οδηγοί, έτσι ώστε να μπορείτε να συντονίζετε τις επικοινωνίες και να καταγράφετε τα ταξίδια που εκτελούνται από κάθε οδηγό.
 

Καταστάσεις όπως η παραπάνω μπορεί να συμβούν χωρίς αυτόματη αναγνώριση του οδηγού, ειδικά σε εταιρείες όπου η βελτιστοποίηση του στόλου και του προσωπικού απαιτούν συχνή αλλαγή του οδηγού.

Αν θέλετε να παρακολουθείτε σε ποιον οδηγό έχει ανατεθεί κάποιο ταξίδι, το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης οδηγού της Frotcom είναι η λύση που χρειάζεστε.

Το Frotcom μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλές διαφορετικές μεθόδους για την αυτόματη αναγνώριση του οδηγού:

 iButton

Ένας πομπός μπρελόκ που μεταδίδει έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης που σχετίζεται με κάθε οδηγό.

 Κάρτα RFID

Ένας εναλλακτικός πομπός κωδικού αναγνώρισης σε μορφή πιστωτικής κάρτας.

 Αναγνώριση με τη χρήση καρτών ταχογράφου του οδηγού

Στην Ευρώπη, τα βαριά επαγγελματικά οχήματα είναι εξοπλισμένα με ψηφιακούς ταχογράφους. Το Frotcom μπορεί να αναγνωρίσει τους οδηγούς αυτόματα όταν τοποθετήσουν τις κάρτες τους στους ταχογράφους.

 Σύνδεση στη μονάδα Διαχείρισης εργατικού δυναμικού

Εάν οι οδηγοί χρησιμοποιούν τερματικά συστήματα Διαχείρισης εργατικού δυναμικού της Frotcom επί του οχήματος, τότε μπορούν να αναγνωριστούν μόλις συνδεθούν στην εφαρμογή Διαχείρισης εργατικού δυναμικού.

iButton

Η μονάδα αναγνώρισης αποτελείται από μια συσκευή ανάγνωσης iButton και ένα βομβητή που τοποθετείται στο ταμπλό του οχήματος και συνδέεται με το σύστημα παρακολούθησης GPS της Frotcom.

Κάθε οδηγός διαθέτει έναν προσωπικό πομπό iButton, με τη μορφή ενός μικρού μπρελόκ.  Ο οδηγός απλώς αγγίζει τη συσκευή ανάγνωσης iButton με τον πομπό iButton για να αναγνωριστεί ως ο οδηγός πριν από την έναρξη ενός νέου ταξιδιού. 

Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η ταυτοποίηση του οδηγού στέλνεται στο Κέντρο δεδομένων της Frotcom.

Αν ο οδηγός δεν ταυτοποιήσει τον εαυτό του πριν από την έναρξη ενός νέου ταξιδιού, ο βομβητής θα ηχήσει δυνατά. Αν το ταξίδι συνεχιστεί και δεν ληφθεί ταυτοποίηση, ενεργοποιείται ένας συναγερμός στη Frotcom, ο οποίος μπορεί, για παράδειγμα, να εμφανίσει μια ειδοποίηση στον διαχειριστή στόλου ή σε άλλο πρόσωπο στην εταιρεία. Αυτές οι αντιδράσεις μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας σας.

Κάρτα RFID

Σε αυτήν την εναλλακτική λύση, η μονάδα αναγνώρισης οδηγού αποτελείται από μια συσκευή ανάγνωσης RFID και ένα βομβητή που τοποθετείται στο ταμπλό του οχήματος και συνδέεται με το σύστημα εντοπισμού GPS της Frotcom.

Κάθε οδηγός λαμβάνει μια κάρτα RFID, που είναι ένας πομπός με τη μορφή και το μέγεθος μιας πιστωτικής κάρτας όπου είναι τυπωμένο το λογότυπο της εταιρείας σας.  

Ο οδηγός κρατά την κάρτα κοντά στο δέκτη RFID για να αναγνωριστεί, πριν από την έναρξη ενός νέου ταξιδιού. 

Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η ταυτοποίηση του οδηγού αποστέλλεται στο Κέντρο δεδομένων της Frotcom.

Αν ο οδηγός δεν ταυτοποιήσει τον εαυτό του πριν από την έναρξη ενός νέου ταξιδιού, ο βομβητής θα ηχήσει δυνατά. Αν το ταξίδι συνεχιστεί και δεν ληφθεί ταυτοποίηση, ενεργοποιείται ένας συναγερμός στη Frotcom, ο οποίος μπορεί, για παράδειγμα, να εμφανίσει μια ειδοποίηση στον διαχειριστή στόλου ή σε άλλο πρόσωπο στην εταιρεία. Αυτές οι αντιδράσεις μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας σας.

Αναγνώριση με τη χρήση καρτών ταχογράφου του οδηγού

Σε αυτή την περίπτωση, η Frotcom λαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητας του οδηγού μόλις τοποθετηθεί η κάρτα αναγνώρισης του οδηγού στον ταχογράφο του οχήματος. Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για την Ευρώπη.

Αναγνώριση μέσω σύνδεσης στο τερματικό Διαχείρισης εργατικού δυναμικού επί του οχήματος

Εάν οι οδηγοί χρησιμοποιούν ήδη τερματικά Διαχείρισης εργατικού δυναμικού της Frotcom επί του οχήματος, τότε μπορούν να εντοπιστούν μόλις συνδεθούν στην εφαρμογή Διαχείρισης εργατικού δυναμικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Μάθετε ποιος οδηγεί τα οχήματά σας.

Πλεονεκτήματα

Παρακολουθήστε τις αναθέσεις των οδηγών

Μάθετε με βεβαιότητα σε ποιον οδηγό ανατέθηκε ένα συγκεκριμένο ταξίδι.

Αποτρέψτε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των οχημάτων

Λάβετε ένα μήνυμα συναγερμού εάν δεν αναγνωρίζεται ο οδηγός όταν ένα όχημα ξεκινά ένα ταξίδι.

Βελτιώστε την οδηγική συμπεριφορά

Ελαχιστοποιήστε τις κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και την ανάρμοστη οδήγηση των οχημάτων. Οι οδηγοί θα ξέρουν ότι παρακολουθούνται.

Αυτοματοποίηση μισθοδοσίας

Καταγράψτε με ακρίβεια τα χιλιόμετρα που διανύονται από κάθε οδηγό για να υπολογίσετε την αντίστοιχη αμοιβή.

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

Η αναγνώριση του οδηγού συμβάλλει επίσης στην αντιμετώπιση βασικών νομικών ζητημάτων όπως η δέουσα επιμέλεια και τα όρια χρόνου οδήγησης, μέσω της καταγραφής και της αναφοράς των χρόνων οδήγησης.

Devices and accessories

iButton
Model:
IBP-1
Automatic driver ID - iButton - Frotcom device

Το iButton είναι μια συσκευή σε σχήμα μπρελόκ που αναμεταδίδει έναν μοναδικό κωδικό που αναγνωρίζει τον οδηγό. Ο κωδικός λαμβάνεται από μια συσκευή ανάγνωσης που βρίσκεται στο ταμπλό του οχήματος.

Κάρτα RFID
Model:
RFR-1
Automatic driver ID - RFID - Frotcom device

Αυτή η κάρτα RFID αναμεταδίδει ένα μοναδικό κωδικό που αναγνωρίζει τον οδηγό. Ο κωδικός λαμβάνεται από μια συσκευή ανάγνωσης που βρίσκεται στο ταμπλό του οχήματος.