Παρακολούθηση του χρόνου οδήγησης

Συμμορφωθείτε με τη νομοθεσία για τους περιορισμούς στο χρόνο οδήγησης.

Μόλις λάβατε άλλη μια αίτηση για μεταφορά εμπορευμάτων. Αναζητάτε τα πλησιέστερα οχήματα για να τους αναθέσετε την εργασία. Πώς μπορείτε όμως να γνωρίζετε αν οι αντίστοιχοι οδηγοί εξακολουθούν να διαθέτουν αρκετό χρόνο οδήγησης για την εκτέλεση της εργασίας στα διαθέσιμα χρονικά πλαίσια;

Εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί φορτηγά για τη μεταφορά εμπορευμάτων στην Ευρώπη, πιθανόν να είναι είστε ήδη εξοικειωμένοι με τον Κανονισμό (ΕΚ) 561/2006. Αυτό το έγγραφο παρέχει ένα κοινό σύνολο κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους μέγιστους ημερήσιους και δεκαπενθήμερους χρόνους οδήγησης.

Ο Κανονισμός 561 συμβαδίζει με τη χρήση των ταχογράφων. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι οδηγοί σας παρακολουθούν τους χρόνους οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης.
Άλλες περιοχές του κόσμου έχουν συνήθως κάποιο είδος κανόνων για τον περιορισμό του χρόνου οδήγησης.

Πώς μπορείτε να παρακολουθείτε αυτούς τους χρόνους από το γραφείο σας για να επιλέγετε τους πιο κατάλληλους οδηγούς και οχήματα για νέες εργασίες;

Πώς μπορείτε να ξέρετε ότι δεν έχετε επιλέξει έναν οδηγό ο οποίος έχει σχεδόν φτάσει στα όρια του χρόνου οδήγησής του;

Το να ζητάτε από τους οδηγούς να σας δώσουν τις εν λόγω πληροφορίες δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη λύση. Στην πραγματικότητα, όταν θέλετε να επιλέξετε τον πιο κατάλληλο οδηγό και όχημα για μια νέα εργασία, θα πρέπει να ρωτήσετε πολλούς οδηγούς για τους χρόνους οδήγησής τους.

Χρειάζεστε κάτι πιο συνεπές και εξυπηρετικό.

Ακριβώς αυτό έχετε με το σύστημα παρακολούθησης των χρόνων οδήγησης Frotcom. Θα γνωρίζετε τους χρόνους οδήγησης κάθε οδηγού, σε κάθε σημείο της διαδρομής.

Το Frotcom ελέγχει τα ακόλουθα στοιχεία των περιορισμών στον χρόνο οδήγησης:

 Συνεχής οδήγηση

Συνεχής οδήγησης χωρίς διάλειμμα (ή δύο διαλείμματα) με την απαραίτητη διάρκεια ή διάρκειες

 Ημερήσιος χρόνος οδήγησης

Ο συνολικός χρόνος ημερήσιας οδήγησης (η ημέρα δεν είναι απαραίτητο να ξεκινά στις 00:00, αλλά όταν τελειώνει η προηγούμενη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης)

 Εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης

Ο συνολικός χρόνος οδήγησης κατά την τρέχουσα εβδομάδα. Δείχνει, επίσης, εάν σε αυτή την εβδομάδα, ο οδηγός μπορεί ακόμα να οδηγήσει μία επιπλέον ώρα την ημέρα

 Δεκαπενθήμερος χρόνος οδήγησης

Αυτός είναι ο συνολικός χρόνος οδήγησης για την τρέχουσα και την προηγούμενη εβδομάδα

Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν εναρμονιστεί από προεπιλογή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά μπορούν να ρυθμιστούν εκ νέου εάν το θέλετε. Εάν το όχημα έχει συνοδηγό, εμφανίζονται επίσης οι χρόνοι οδήγησης του συνοδηγού.

Κύρια χαρακτηριστικά

Μόνιμη πληροφόρηση σχετικά με τους χρόνους οδήγησης του κάθε οδηγού

Συμβατότητα με τον κανονισμό (ΕΚ) 561/2006 και δυνατότητα διαμόρφωσης για άλλες ομάδες κανόνων.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Πλεονεκτήματα

Αποφύγετε τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία

Τα πρόστιμα για παραβάσεις χρόνου οδήγησης μπορούν να είναι πολύ μεγάλα. Το Frotcom βοηθά τους διαχειριστές στόλου να επικοινωνούν με τους οδηγούς ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις πιθανών παραβάσεων.

Σχεδιάστε εύκολα

Επειδή γνωρίζετε τους χρόνους οδήγησης για κάθε οδηγό, δεν χρειάζεται πλέον να τους τηλεφωνείτε και να τους ρωτάτε. Ο σχεδιασμός και η ανάθεση εργασιών μπορούν να ολοκληρωθούν πιο εύκολα.

Αποφύγετε συγκρούσεις συμφερόντων και υποψίες

Όταν γνωρίζετε τους χρόνους οδήγησης εκ των προτέρων, αποφεύγετε επίσης δυσάρεστες καταστάσεις όπου ο διαχειριστής στόλου ζητά από τους οδηγούς να οδηγούν περισσότερο χρόνο και οι οδηγοί ισχυρίζονται ότι έχουν εξαντλήσει τους χρόνους οδήγησής τους. Τώρα, αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε όλους.