Blog

Интелигентни возни паркови

Најновите вести за тоа како фирмите целосно ги искористуваат своите возни паркови. Бидете во тек!

New Frotcom's Vehicle Maintenance module - Frotcom
Новиот модул на Фротком ги централизира информациите за дијагностички кодови за проблеми (DTC) и нуди вредни увиди во барањата за одржување, со што се намалуваат трошоците за одржување и се подобрува безбедноста на вашиот возен парк.
Tue, 09/01/2024 - 07:31
Second-gen tachographs: When will they be mandatory? - Frotcom
Откријте ги различните фази на имплементација поставени од Европската унија за операторите на земјите-членки да ги усвојат новите интелигентни тахографи од втора генерација (SMT2).
Thu, 04/01/2024 - 07:07
How to improve driving behavior with real-time feedback and advanced telematics -  Frotcom
Дознајте како анализата за обука и однесување при возење на Фротком може да ви овозможи инстант тренинг во возилото и прецизна анализа на однесувањето.
Wed, 13/12/2023 - 07:37
Calculate your EV energy consumption using Frotcom - Frotcom
Поддршката на Фротком за електрични возила е проширена како дел од нејзината заложба за одржливост.   Консолидирајќи ја својата посветеност за одржливост, поддршката на Фротком за електрични возила (ЕВ) сега е уште покомплетна!
Thu, 07/12/2023 - 07:46
Are Electric Vehicles increasing tire wear? - Frotcom
Додека електричните возила (ЕВ) обично бараат помалку одржување поради помалку подвижни делови и отсуството на промени во маслото, абењето на гумите е клучен фактор кој често останува незабележан.
Wed, 06/12/2023 - 07:58
Simplify fleet operations and maximize efficiency with fleet management software - Frotcom
Ефикасното управување со возниот парк е од клучно значење за компаниите во различни сектори, а софтверот за управување со возниот парк е сè понеопходен за поедноставување на сите задачи на менаџерот на возниот парк.
Tue, 28/11/2023 - 07:27