Blog

Интелигентни возни паркови

Најновите вести за тоа како фирмите целосно ги искористуваат своите возни паркови. Бидете во тек!

Event data recorders mandatory in all vehicles by 2024 - Frotcom
Поради одобрувањето на новиот закон на Европската унија, сите возила мора да имаат Снимач на податоци за настани (EDR) до 2024 година за да се собираат информации за возилото во случај на судир.
Mon, 28/11/2022 - 07:10
Frotcom Botswana hosts Resilient fleet cost containment strategies convention - Frotcom
Конвенцијата на Фротком во Боцвана беше возбудлива можност за професионалците од индустријата за транспорт и управување со возниот парк да споделат идеи за одржување на одржливо управување со возниот парк во услови на зголемени цени на горивото.
Thu, 17/11/2022 - 07:21
Mexico makes progress toward safer mobility - Frotcom
Мексиканскиот Сенат го одобри новиот Закон за мобилност и безбедност на патиштата, кој има за цел да се бори против високата стапка на жртви во сообраќајот во земјата и да го зголеми правичниот и одржлив пристап до транспортните услуги за сите.
Fri, 04/11/2022 - 17:00
Frotcom Certified Partner in Bosnia and Herzegovina - Frotcom
Фротком со задоволство го објавува проширувањето на својата сертифицирана партнерска мрежа во Босна и Херцеговина, зајакнувајќи го концептот за интелигентно управување со возниот парк во земјата.  
Mon, 24/10/2022 - 07:17
Protect your fleet against fuel theft - Frotcom
Со цените на горивото на историски највисоки нивоа, кражбата на гориво исто така се зголеми, и од клучно значење е да научите како да ги намалите ризиците во вашиот возен парк.
Wed, 19/10/2022 - 07:21
SMC Joint Venture reduces fuel consumption with Frotcom
Кипарската компанија се потпираше на карактеристиките на Фротком за да ја намали потрошувачката на гориво и ефикасно да ги надгледува возилата и возачите во нејзиниот возен парк.  
Wed, 12/10/2022 - 07:55