Blog

Интелигентни возни паркови

Најновите вести за тоа како фирмите целосно ги искористуваат своите возни паркови. Бидете во тек!

How does Artificial Intelligence transform fleet management_bc - Frotcom
Откријте ги предностите на интегрирањето на вештачката интелигенција во системите за управување со возниот парк. Од оптимизирање рути до предвидливо одржување, истражете како вештачката интелигенција ја преобликува иднината на ефикасните и економични операции на возниот парк.
Wed, 17/07/2024 - 07:09
Turaco reduces fleet's fuel costs by 20% using Frotcom - Frotcom
Со имплементирање на Фротком во својот возен парк, анголската компанија има поголема контрола врз своето работење, овозможувајќи значително намалување на трошоците.
Tue, 25/06/2024 - 07:41
Celebrating 15 Years of Frotcom: Revolutionizing Fleet Management in Greece - Frotcom
Во 2009 година, Фротком започна мисија да го поедностави управувањето со возниот парк на грчкиот пазар, а 15 години подоцна, значително влијаевме на грчките бизниси.
Fri, 21/06/2024 - 07:50
5 reasons to monitor your fleet's fuel consumption - Frotcom
Откријте ги петте убедливи причини зошто спроведувањето на следењето на потрошувачката на гориво е од суштинско значење за оптимизирање на операциите на возниот парк и поттикнување одржлив раст.
Fri, 14/06/2024 - 07:47
Frotcom holds its 14th Annual meeting in Portugal - Frotcom
За својот 14-ти годишен состанок, Фротком ги собра своите овластени партнери за настан покрај море во Португалија. Настанот промовираше тридневно дружење, заедничко учење и зајакнати врски.
Wed, 12/06/2024 - 07:37