Blog

Интелигентни возни паркови

Најновите вести за тоа како фирмите целосно ги искористуваат своите возни паркови. Бидете во тек!

QR Code technology is now available in Frotcom - Frotcom
Интеграцијата на технологијата QR код во апликацијата за возачи на Фротком има за цел да ги намали грешките при изборот и да ја зголеми брзината на изборот на возило/средство од возачите.
Mon, 18/09/2023 - 07:12
Electronic Logbook is now available in Frotcom's Driver app - Frotcom
Новиот модул Електронски дневник во апликацијата за Возачи воведува начин за регистрирање на дневните активности на возачите, слично на тахографот, за да се задржи усогласеноста со најновото португалско законодавство.
Wed, 13/09/2023 - 07:29
Google Maps integration with cost calculations for Directions and Nearest vehicles - Frotcom
Во најновото ажурирање, воведовме возбудливо подобрување на Фротком со интегрирање на Карти на Google со можност за пресметување и враќање на трошоците за „Насоки“ и „Најблиски возила“.
Tue, 05/09/2023 - 07:36
DHL Kosova drives fuel efficiency with Frotcom - Frotcom
Со имплементацијата на напредното решение за управување со возниот парк на Фротком, DHL Косово се здоби со способност да ги следи задачите на своите возачи и да врши зголемена контрола врз потрошувачката на гориво во својот возен парк.
Tue, 29/08/2023 - 07:56
Why should you assess driver skills? - Frotcom
Додека транспортните оператори имаат опширни информации за нивните возила, добивањето информации за профилот на вештините на нивните возачи е предизвик. Меѓународно признатите проценки можат да ја пополнат празнината.
Fri, 18/08/2023 - 07:10