Следење на времетраењето на возењето

Придржувајте се до законите за ограничување на времетраењето на возењето.

Штотуку добивте уште едно барање за превоз на стока. Го барате најблиското возило за да му ја зададете работата. Како да знаете дали тие возачи не го исполниле времетраењето на возењето за да ја завршат работата во дозволената временска рамка?

Да претпоставиме дека вашата компанија користи возила за превоз на патници и стоки над 2,5 тони во Европа. Во тој случај, големи се шансите дека веќе сте запознаени со европското законодавство Регулатива (ЕЗ) 561/2006 и поновиот пакет за мобилност на ЕУ I. Овие документи обезбедуваат заеднички сет на правила за возење на Европската унија за подобрување на работните услови и безбедноста на возачот, возење поеколошки и да се обезбеди фер конкуренција меѓу транспортните компании.

Регулативата 561/2006 го поддржува користењето тахографи. Возачите така успеваат да ги евидентираат времетраењето на возењето и времето за одмор.

Другите делови од светот обично имаат некаква регулатива за временско ограничување на возењето.

Како да го евидентирате времетраењето во вашата канцеларија за да ги изберете најсоодветните возачи и возила за нова работа?

Како знаете дека не сте избрале возач што речиси го достигнал ограничувањето на времетраењето на возењето?

Како да се осигурате дека не ги прекршувате законите на ЕУ и дека не се соочувате со осакатувачки казни?

Постојат подобри решенија отколку да барате од возачите да ви ги достават тие информации. Всушност, кога сакате да ги изберете најсоодветниот возач и возило за нова работа, треба безброј возачи да прашате за нивното времетраење на возењето.

Ќе ви помогне доколку имате нешто поконзистентно и поудобно.

Токму тоа го добивате со можноста за следење на времетраењето на возењето на „фротком“. Ќе го знаете времетраењето на возењето на секој возач, на секој чекор.

• Прегледајте го времето на возење на вашиот возач во секое време;

• Планирајте ги вашите патувања и знајте го ETA (проценето време на пристигнување) на вашите патувања имајќи ги предвид тековните часови на возење на вашиот возач и нивната усогласеност со законодавството на ЕУ;

• Поедноставете ги процедурите на вашата административна и законска флота со податоци што се собираат и обработуваат автоматски, заштедувајќи време и пари на вашата компанија.

Заедно со услугата за анализа на флота VDO на Continental, исто така ќе можете да генерирате извештаи за возачите за секој возач со детали за направените прекршоци и навремено да ги решавате и да избегнете слични прекршоци во иднина поради недостаток на правно знаење или грешки во прирачникот записи.

Популарни извештаи:

  • Детален извештај за плата
  • Писма за прекршување
  • Последно читање картички
  • Извештај за управување
  • Денови што недостасуваат
  • Недостасува километражата на возилото
  • Последните отчитувања на единицата на возилото

Понатаму, со собирањето податоци на тахографот од работните денови на возачите, како што е снимањето на времето на возење,  може да имате извештај за временската состојба на возачот што може да се користи за пресметка на платата, така што нема потреба да купувате надворешен софтвер за следење на времето.
 

Со „фротком“ се контролираат следниве елементи на ограничувањето на времетраењето на возењето:

● Непрекинато возење

Непрекинато возење без пауза (или две паузи) со зададено времетраење

● Дневно времетраење на возењето

Вкупното дневно времетраење на возењето (денот не почнува секогаш во 0.00 часот, туку кога ќе заврши претходниот период за дневен одмор)

● Седмично времетраење на возењето

Вкупното времетраење на возењето во тековната седмица; покажува и дали оваа седмица возачот може да вози уште еден дополнителен час дневно

● Двоседмично времетраење на возењето

Ова е вкупното времетраење на возењето за тековната и за претходната седмица

Сите овие елементи се конфигурирани според европските закони, но, ако сакате, може и да се реконфигурираат.  Ако во возилото има совозач, треба да се прикаже и времетраењето на возењето на совозачот.

Главни карактеристики

● Постојано информирање за времетраењето на возењето за секој возач;

● Усогласеност со Регулативата (ЕК) 561/2006; може да се конфигурира и според други правила.

Дополнително, на располагање го имате и далечинското преземање на податоците од тахографот на Фротком за да ви го поедностави животот. Можете да преземате датотеки со тахограф од далечина, и од масовната меморија на тахографот и од картичките на тахографот на возачот, без да ја напуштите канцеларијата и со предноста да ги чувате датотеките безбедни во центарот за податоци на Фротком.

Можете исто така автоматски да ги прикачувате сите датотеки добиени преку услугата за далечинско преземање на тахограф во VDO Fleet и да имате корист од неговите услуги за управување со тахограф.
 

Контактирајте не
Почитувајте ги законите.

Бенефиции

Избегнувајте непочитување на законот

Паричните казни за престапи во однос на времетраењето на возењето може да бидат доста високи. „Фротком“ ќе им помогне на управителите на вашиот возен парк да комуницираат со возачите за да се избегнуваат ситуации во кои може да дојде до престап.

Планирајте едноставно

Бидејќи го знаете времетраењето на возењето за секој возач, нема веќе потреба да им се јавувате на сите посебно и да ги прашувате. Планирањето и распределувањето на нова работа може да бидат и поедноставни.

Избегнувајте судир на интереси и сомневања

Ако однапред го знаете времето на возење, ќе избегнете многу непријатни ситуации во кои управителите на возниот парк сакаат возачите да возат подолго време, а возачите тврдат дека го исполниле времетраењето на возењето. Сега тие информации им се достапни на сите.

Serma - Spain

„Серма“ (Serma) – Шпанија – општо – писмена препорака

Анхел Хереро (Ángel Herrero)
Раководител на службата за продажба
-
Serma - Spain