Blog

Интелигентни возни паркови

Најновите вести за тоа како фирмите целосно ги искористуваат своите возни паркови. Бидете во тек!

Risk reduction strategies to prevent accidents in your fleet - Frotcom
Дознајте некои вообичаени ризици со кои се соочуваат вашите возачи, заедно со стратегии за намалување на ризикот што ќе спречат несреќи во вашата флота.
Thu, 07/10/2021 - 07:31
Major truck manufacturers join forces to build an electric charging network in Europe  - Frotcom
Групација Волво, Даимлер и Групација Тратон создадоа заедничко групација за изградба на мрежа за електрично полнење во Европа, а сличен проект во Соединетите држави има во најава.  
Fri, 01/10/2021 - 07:19
Earl Transport is taking advantage of Frotcom to manage its fleet
Фротком му овозможи на Ерл Транспорт да ја зголеми продуктивноста, да го намали времето на застој и да обезбеди сигурност и безбедност на возилата и стоките.
Thu, 09/09/2021 - 08:00
Cargo Theft: Mitigate Risks with a Fleet Management System - Frotcom
Кражбата на товар влијае на возните паркови ширум светот, а системите за управување со возниот парк стануваат постепено од суштинско значење за да се осигураат возачите и безбедноста на товарот.
Tue, 07/09/2021 - 11:14
5 strategies to improve your driver retention rate - Frotcom
Недостатокот на возач е еден од најголемите предизвици во управувањето со возниот парк, но постојат неколку стратегии што можете да ги поставите за да ја зголемите стапката на задржување на возачот.
Wed, 25/08/2021 - 07:30
Road transport industry launches Green Compact to achieve carbon neutrality by 2050 - Frotcom
Членовите на ИРУ го усвоија Зелениот договор, кој обезбедува јасен патоказ за колективна глобална акција за намалување на емисиите на СО2 за најмалку 3 милијарди тони годишно во услугите за комерцијален патен транспорт.
Mon, 23/08/2021 - 07:34
New Overspeed Alarm features are now available - Frotcom
Фротком постојано се подобрува, а две нови функции сега се достапни во алармот за прекумерна брзина. Фротком постојано се надоградува со нови функции за да им помогне на своите клиенти да постигнат вистинска интелигенција на возниот парк.
Wed, 18/08/2021 - 07:37