Blog

Интелигентни возни паркови

Најновите вести за тоа како фирмите целосно ги искористуваат своите возни паркови. Бидете во тек!

Frotcom International participates in a volunteer action on child transport safety
Фротком учествуваше во волонтерска активност организирана од Португалската асоцијација за унапредување на безбедноста на децата (APSI) за поставување цели за интервенција за зголемување на безбедноста во транспортот на деца.
Tue, 02/11/2021 - 07:23
How to decrease vehicle downtime costs in your fleet? - Frotcom
Иако несреќите и одржувањето се најчестите причини за застој, други кои често се занемаруваат може да ја загрозат продуктивноста на вашата флота. Откријте како ефикасно да управувате со застојот на вашите возила и да ги намалите трошоците за возниот парк.
Fri, 22/10/2021 - 07:50
New feature available on the Mobile Workforce Management App - Frotcom
Возачите со најновата верзија на апликацијата за управување со мобилна работна сила сега можат да упатуваат пораки до одреден оддел, сегмент или корисник на Фротком.
Mon, 18/10/2021 - 07:44
Angolan waste collection company improves transport efficiency and fuel control using Frotcom
Со помош на Фротком, LSU - Limpeza e Saneamento Urbano ги намали трошоците, ја подобри контролата врз својата флота и ја направи поефикасна. LSU – Limpeza e Saneamento Urbano е со седиште во Вијана де Луанда, Ангола и работи во управувањето со отпад повеќе од 12 години.
Mon, 11/10/2021 - 07:24
Risk reduction strategies to prevent accidents in your fleet - Frotcom
Дознајте некои вообичаени ризици со кои се соочуваат вашите возачи, заедно со стратегии за намалување на ризикот што ќе спречат несреќи во вашата флота.
Thu, 07/10/2021 - 07:31
Major truck manufacturers join forces to build an electric charging network in Europe  - Frotcom
Групација Волво, Даимлер и Групација Тратон создадоа заедничко групација за изградба на мрежа за електрично полнење во Европа, а сличен проект во Соединетите држави има во најава.
Fri, 01/10/2021 - 07:19