Upravljanje sa više voznih parkova

Upravljajte i svojim i svojim kooperanama voznim parkovima kroz jedan sistem.

Ako morate da upravljate svojim voznim parkom, kao i sa podugovaranim voznim parkom, morate istovremeno da nadgledate sva vozila.

Morate da pristupite smeštaju i aktivnostima svih vozila, primate obaveštenja kada nešto nije u redu ili čak komunicirate sa vozačima preko poruka, u jednom sistemu.

Tačno znajte šta možete tražiti od svog voznog parka i podugovaranih vozila.

Frotcomovo upravljanje voznim parkom razvijeno je za kompanije poput vaše. Namenjena je drumskim prevozničkim / logističkim kompanijama sa podugovaranim voznim parkima, koje žele da nadgledaju promet svojih kooperanata kroz jedinstveni sistem.

Multi-vozni park vam omogućava da:

 • Pregledajte istovremeno svoja vozila i vozila koja su pod ugovorom preko jednog sistema
 • Pristupite smeštaju, aktivnostima i dostupnosti svih svojih vozila i imovine
 • Primanje obaveštenja kada nešto nije u redu
 • Komunicirajte i sa svojim i sa svojim podugovaranim vozačima putem poruka
 • Imajte pristup korisnim izveštajima o upravljanju voznim parkovima podugovaranih voznih parkova

Frotcom vam omogućava da kreirate korisnike koji istovremeno mogu upravljati vozilima sa više naloga. Ovo su korisnici za više voznih parkova.

Korisnici više voznih parkova mogu imati istovremeno pristup vozilima sopstvenih kompanija i vozilima združenih kompanija.

Frotcom upravljanje voznim parkom omogućava korisnicima Više voznih parkova pristup sledećim operacijama i odeljcima Frotcoma:

GPS praćenje voznog parka
Pogledajte smeštaj i aktivnosti svih ili dela vozila i detaljne informacije o svakom vozilu, uključujući i poslednje aktivnosti i pređenu stazu.

Alarmi flote
Obaveštavajte se kada nešto nije u redu s vozilima u vašem voznom parku ili vozilima koja su pod ugovorom.

Komunikacija sa vozačima
Komunicirajte s upravljačkim programima putem poruka.

Izveštaji o upravljanju voznim parkom
Sledeći izveštaji su dostupni u režimu upravljanja sa više voznih parkova:

 • Dnevni rezimeni izveštaj Izveštaj o virtuelnom brojaču (GPS)
 • Izveštaj o vratima Izveštaj o alarmima na otvorenim vratima
 • Izveštaj o neadekvatnim temperaturama Izveštaj o digitalnim ulazima
 • CANBus izveštaj Izveštaj o analognom ulazu
 • Izveštaj o imenovanjima Izveštaj o radu pečata
 • CANBus - Izveštaj o stanju rada vozača
 • Izveštaj o temperaturi
Kontaktirajte nas
Upravljajte sa više voznih parkova u jednom jedinstvenom sistemu.

Prednosti

Optimizirajte operacije

Lako proverite performanse i šta treba ispraviti ili poboljšati kako u vašem voznom parku, tako i u voznim parkovima pod ugovorom.

Bolji način za komunikaciju

Pošaljite tekst za vozače i primite tekstove zauzvrat - jednostavnije, jasnije i sigurnije, a da pritom vodite evidenciju o svim obavljenim komunikacijama.

Bolje poslovno planiranje

Tačno znajte šta možete zahtevati od vašeg voznog parka i vašeg podugovaranog voznog parka.

Pavi Trans - Macedonia

"Naše iskustvo sa Frotcomom bilo je vrlo plodno i mogu bez oklevanja reći da smo ispunili svoje ciljeve. Takođe mogu bez oklevanja reći da je Frotcom zaista - najbolji alat za GPS praćenje voznog parka!"

Zoran Jovev
Izvršni Direktor
-
Pavi Trans - North Macedonia