Multi-fleet management

Manage both yours and your subcontracted fleets through a single system.

If you have to manage your own fleet and also subcontracted fleets, you need to monitor all vehicles at the same time.  

You need to access the whereabouts and activities of all the vehicles, receive notifications when something is quite not right, or even interact with drivers through messaging, in a single system.

Know exactly what you can demand of your fleet and subcontracted vehicles. 
 

Frotcom's Multi-fleet management has been developed for companies like yours.  It is targeted at road transportation/logistics companies with subcontracted fleets, wishing to monitor the traffic of its subcontractors through a single system. 

Multi-fleet management allows you to:
 

 • View simultaneously your vehicles and subcontracted vehicles through a single system
 • Access the whereabouts, activities, and availability of all your vehicles and assets
 • Receive notifications when something is not right
 • Interact with both yours and your subcontracted drivers through messaging 
 • Have access to useful Fleet management reports of the subcontracted fleets 

 

Frotcom allows you to create users that can simultaneously manage vehicles from several accounts. These are Multi-fleet users

Multi-fleet users can have simultaneous access to vehicles of their own companies and vehicles of aggregated companies.

Frotcom Multi-fleet management provides Multi-fleet users access to the following operations and sections of Frotcom:

GPS fleet tracking
See the whereabouts and activities of all or part of the vehicles, and detailed information about each vehicle, including the most recent activity and the path traveled. 

Fleet alarms
Be notified when something is quite not right with vehicles in your fleet or subcontracted vehicles.

Communication with drivers
Interact with drivers through messaging.

Fleet management reports
the following reports are available in Multi-fleet management mode: 
 

 • Daily summary report
 • Virtual odometer report (GPS)
 • Doorway report
 • Open door alarms report
 • Inadequate temperatures report
 • Digital inputs report
 • CANBus report
 • Analog input report
 • Appointments report
 • Seal operation report
 • CANBus - Driver work states report
 • Temperature report
Contact us
Upravljajte različne flote v enem samem sistemu.

Prednosti

Optimizirajte poslovanje

Preprosto preverite uspešnost in kaj je treba popraviti ali izboljšati tako v vaši floti kot pri podizvajalcih.

Boljši način komuniciranja

Tekstovna poslana in prejeta sporočila voznikov je preprostejša, jasnejša in varnejša rešitev, hkrati pa vodi evidenco o vseh sporočilih.

Boljše poslovno načrtovanje

Natančno veste, kaj lahko zahtevate od vašega voznega parka in podizvajalcev.

Pavi Trans - Macedonia

»Naše sodelovanje s Frotcomom je bilo zelo plodno in brez zadržkov lahko povem, da smo izpolnili svoje cilje. Prav tako lahko brez zadržkov trdim, da je Frotcom brez dvoma najboljše orodje za GPS sledenje voznega parka!«

Zoran Jovev<br />  
Izvršni direktor
-
Pavi Trans - North Macedonia