Frotcom Многофирмен профил

Една единствена система за управление на автопаркове с подизпълнители.

Вие сте мениджър на автопарк в транспортна фирма.

Имате собствени превозни средства за управление, но и няколко на подизпълнители.

Вие искате да имате глобален поглед върху всички превозни средства и да знаете какво можете да изисквате от автопарка си и превозните средства на подизпълнители, без да се налага да сменяте акаунти, за да видите какво се случва с всеки флот.

Frotcom Многофирмен профил е разработена за компании като Вашата. Тази услуга на Frotcom е насочена към транспортни или логистични фирми с превозни средства на подизпълнители в автопарка си, които желаят да следят трафика на тези автомобили чрез една система за управление.

 Frotcom Многофирмен профил Ви позволява да:
 

 • Едновременно следене на Вашите превозни средства и тези на подизпълнители чрез една обща система.
 • Достъп до местоположението, дейностите и наличността на превозните Ви средства и прилежащите им активи.
 • Получавате известия, когато нещо не е наред.
 • Комуникирате със съобщения, както с Вашите шофьори, така и с шофьорите на подизпълнителите.
 • Имате достъп до полезни отчети за управление на превозните средства на подизпълнителите.

Frotcom Ви позволява да създавате потребители, които едновременно да управляват превозни средства от различни акаунти. Те се наричат Многофирмени потребители.

Многофирмените потребители имат едновременен достъп до превозните средства на своите компании, но също на тези на приобщените фирми.

Frotcom Многофирмен профил предоставя на Многофирмените потребители достъп до следните операции и секции във Frotcom:

GPS проследяване на автомобили
Виждате местонахождението на всички превозни средства и детайлна информация за тях, включително последната активност и изминатия път.
 
Аларми от превозните средства в автопарка
Ще бъдете известени, когато нещо не е наред с превозните средства във Вашия автопарк или превозните средства на подизпълнителите Ви.
 
Комуникация с шофьори
Общувате с шофьорите посредством съобщения.
 

 • Отчети за управление на автопарковеДостъп до Общ дневен отчет
 • Виртуален километраж
 • Отчет за отваряне на вратите, Отчет за аларми за отворена врата
 • Отчет за неотговарящи температури
 • Отчет от цифрови входове
 • Отчет за данни
 • Отчет за аналоговите входове
 • Отчет за планираните бъдещи събития
 • Отчет за операции на пломба
 • Отчет за положение на шофьора
 • Отчет за температура.
Свържете се с нас
Започнете да ползвате Frotcom. Ние ще се радваме да Ви помогнем.

Ползи

Оптимизирайте операциите

Лесно проверявайте представянето и какво е нужно да се коригира или подобри, както във Вашия автопарк, така и по превозните средства на подизпълнителите.

По-добър начин за комуникация

Изпращате текстови съобщения до шофьорите и получавате такива обратно – по-просто, по-ясно и по-сигурно и имате записи на всичката проведена кореспонденция в системата.

По-добро планиране на бизнеса

Знаете точно какво можете да изисквате от Вашите превозни средства и тези на подизпълнителите Ви.

Pavi Trans - Macedonia

"Нашият опит с Frotcom е много успешен и мога да кажа без колебание, че постигнахме целите си. Мога да кажа също, че Frotcom наистина е най-добрият инструмент за GPS проследяване на автопарка."

Зоран Жовев
Главен изпълнителен директор
-
Pavi Trans - North Macedonia