API (integration med externa program)

Full integration med dina backoffice-applikationer.

Din HR-avdelning behöver ett sätt att utvinna en lista från Frotcom över körsträckor per förare per månad. De vill inte byta ut ett oändligt antal Excel-filer och de vill klicka på en knapp i din HR-program och importera körsträckan för varje förare. Det går att enkelt automatisera med hjlälp av API.

När du har din fleet management data i Frotcom, kan du behöva det för att interagera med andra program. Det är ett jobb för Frotcoms API.

Frotcoms API är alltid redo att användas när du till exempel vill integrera Frotcom med HR-programvara som i exemplet ovan, eller med din fakturerinsmjukvara för motivering av kundfakturor , eller ERP mjukvara för import av rutter och jobb.

Frotcom på ett Google Kalkylark

Om du har en viss kunskap om Frotcoms API och om du inte är helt främmande inför skriptskrivning heller, måste du kolla in detta. Nu kan du ha ditt företags Frotcomdata på ett kalkylark och använda den som du vill.

Frotcom på ett Google Kalkylark är ett bekvämt sätt för dig att överföra data från Frotcom till ett kalkylark. Med detta kommer du att kunna analysera data, skapa rapporter, etc.

Du kan till och med även använda Frotcom på ett Google Kalkylark för att mata in information i Frotcom, exempelvis för att föra in jobb, utse chaufförer eller ändra förarstatusar. Det är bara fantasin som sätter gränser!

För att kunna använda Frotcom på ett Google Kalkylark behöver du inte vara en professionell programmerare. Emellertid förväntas det av dig att du har vissa grundläggande kunskaper om API:er, skriptskrivning och programmeringsspråk.

 

API är en uppsättning resurser för att extrahera data som tas emot från fordonen, såsom positioner, hastigheter, larm, resor, etc.

I motsatt riktning, kan externa applikationer skicka data till Frotcom, såsom nya jobb som ska tilldelas fordon, eller meddelanden som ska skickas till förare.

Din IT-avdelning eller IT-leverantör kommer att ha tillgång till alla nödvändiga resurser, inklusive autentisering, datahämtning , datauppdateringar , införande av data och radering.

API använder en REST-design och är själv dokumenterad på nätet.

För anvisningar kring hur du använder Frotcom på ett Google Kalkylark, besök Frotcoms Hjälpcenter.

 

Discover the systems already integrated with Frotcom

Fördelar

Öka produktiviteten

Genom att integrera Frotcom med back-office programvaran kan du vara säker på att ingen behöver skriva in information manuelt längre så kan dina kontorsanställda utföra andra uppgifter.

Färre fel orsakade av den mänskliga faktorn

Genom att inte ha en mänsklig mellanhand emellan Frotcom och din back-office programvara kan du undvika fel som oftats händer när informationen överförs.

Skalbarhet

Äntligen kan du vara säker på att, medan din verksamhet växer och fler tjänster, förare och fordon blir inblandade, inte behöva anställa fler människor att spåra det hela informationsflödet.

Autocares Julià - Spain

"Thanks to ERP integration, day-to-day operations suffered minimal impact and allowed the company to retain its existing business processes."

Jaume Tarrida
Deputy Director of Operations
-
Autocares Julià - Spain