Spremljanje voznih časov

Zagotovite skladnost z zakonodajo na področju omejitev voznega časa.

Pravkar ste prejeli zahtevo za prevoz blaga. Iščete najbližje vozilo, ki bi mu lahko dodelili to nalogo. Kako se lahko prepričate, da ima zadevni voznik še vedno na voljo dovolj voznega časa za izvedbo naloge v danem časovnem okviru?

Če vaše podjetje za prevoz tovora po Evropi uporablja tovornjake, verjetno že poznate predpise iz Uredbe (ES) 561/2006. V tem dokumentu je naveden splošen nabor pravil Evropske unije za najdaljše dovoljene dnevne in štirinajstdnevne vozne čase.

Uredba 561 upošteva uporabo tahogramov. Na ta način vozniki spremljajo svoje vozne čase in obdobja počitka.
Druga območja v svetu imajo svoje predpise za omejevanje voznih časov.

Kako lahko te čase spremljate v pisarni ter izberete najbolj primerne voznike in vozila za nove naloge?

Kako ste lahko prepričani, da niste izbrali voznika, ki je že skoraj dosegel svojo omejitev voznega časa?

Zahtevanje teh informacij od voznikov samih morda ni najboljša rešitev. Dejansko bi v tem primeru morali za izbiro najbolj ustreznega voznika pridobiti vozne čase od več voznikov.

Potrebujete bolj dosleden in priročen način.

To vam zagotavlja spremljanje voznih časov v storitvi Frotcom. Ta storitev vam omogoča stalen pregled voznih časov posameznih voznikov.

Storitev Frotcom nadzira naslednje elemente omejitev voznega časa:

Neprekinjena vožnja

Neprekinjena vožnja brez odmora (ali dveh odmorov) s potrebnim trajanjem

Dnevni vozni čas

Skupen dnevni vozni čas (dan se ne začne nujno ob 00:00, temveč ko se zaključi obdobje počitka prejšnjega dne)

Tedenski vozni čas

Skupni vozni čas v trenutnem tednu; označuje tudi možnost dodatne ure na dan, ki jo lahko prevozi voznik

Dvotedenski vozni čas

Skupni vozni čas v trenutnem in prejšnjem tednu

Vsi ti elementi so privzeto konfigurirani za skladnost z evropsko zakonodajo, vendar jih je mogoče po potrebi spremeniti. Če ima vozilo sovoznika, so prikazani tudi njegovi vozni časi.

Glavne funkcije

● Stalne informacije o voznih časih posameznega voznika

● Skladnost z Uredbo (ES) 561/2006, možnost nastavitve za druge nabore pravil

Pišite nam
Zagotovite skladnost z zakonodajo.

Prednosti

Preprečite kršenje zakonodaje

Kazni za kršitve voznih časov so lahko precej visoke. Storitev Frotcom vašim vodjem voznega parka pomaga pri komunikaciji z vozniki in izogibanju situacijam, v katerih lahko pride do takšnih kršitev.

Preprosto načrtujte

Ker poznate vozne čase posameznih voznikov, vam ni treba klicati vsakega voznika, da bi to informacijo pridobili neposredno od njega. Načrtovanje in dodeljevanje novih nalog tako postane bolj preprosto.

Izognite se navzkrižju interesov in sumom

Če ste že vnaprej seznanjeni z voznimi časi, se lahko izognete neprijetnim situacijam, v katerih želi vodja voznega parka voznikom dodeliti več voznega časa in vozniki trdijo, da so izčrpani zaradi dolgih opravljenih voznih časov. Zdaj so ti podatki na voljo vsem.

Serma - Spain

»Podjetje Frotcom se je izkazalo za zanesljivega in strokovnega partnerja z visoko učinkovitimi rešitvami.«

Ángel Herrero
Vodja pogarancijskega vzdrževanja
-
Serma - Spain