Besedilno komuniciranje z vozniki

Bodite jasni in se izogibajte nesporazumom.

Klicanje voznikov prek telefona? To je pogosto edini način, zlasti v nujnih primerih. Vendar imajo besedilna sporočila več prednosti pri prenosu jasnih in strnjenih informacij.

V storitvi Frotcom so na voljo številni načini komuniciranja z vozniki, od preprostih besedilnih sporočil do dostavljanja navodil za nalogo.

Kanali za besedilna sporočila v storitvi Frotcom vam omogočajo tudi, da izberete več voznikov hkrati in jim pošljete eno sporočilo.

Če pravilnik podjetja to dovoljuje, sistem sporočil v storitvi Frotcom voznikom omogoča medsebojno izmenjavo besedilnih sporočil, kar je lahko koristno v primeru, ko je mogoče s komunikacijo med vozniki odpraviti težave.
Odvisno od vaših ciljev se lahko odločite za enega od več različnih kanalov besedilnega sporočanja:

Integrirana navigacija
V tem primeru so besedilna sporočila poslana iz pisarne v navigacijske naprave v vozilih. Vozniki te naprave uporabljajo tudi za pošiljanje besedilnih sporočil v pisarno in medsebojno pošiljanje sporočil (če je to v vašem podjetju dovoljeno). Poleg besedilnih sporočil in navigacije po zemljevidu je mogoče navigacijske naprave v vozilu uporabiti tudi za pošiljanje destinacij voznikom, in sicer skupaj z ustreznimi navodili.

Upravljanje delovne sile
V tem primeru so besedilna sporočila poslana iz pisarne v tablične naprave s sistemom Android v vozilih. Vozniki te naprave uporabljajo za navigacijo, prejemanje nalog iz pisarne, izpolnjevanje obrazcev in obveščanje pisarne o napredovanju storitev, ki jih opravljajo.

Alternativni metodi
Izberete lahko tudi enega od naslednjih kanalov: a) sporočila SMS, poslana iz storitve Frotcom in dostavljena v mobilne telefone voznikov; b) e-poštna sporočila, poslana iz pisarne in dostavljena v pametne telefone voznikov prek e-pošte. V obeh primerih lahko vozniki odgovorijo pisarni prek teh kanalov.

V storitvi Frotcom izberite vozila ali voznike, ki jim želite poslati sporočilo. Napišete lahko novo sporočilo ali izberete enega od pogostih sporočil. Nato sporočilo pošljite. Ko bodo sporočila dostavljena, boste prejeli obvestilo o tem.

Vozniki bodo lahko na vaša sporočila odgovarjali in tudi ustvarjali nova sporočila. Če vaše podjetje to dovoli, si bodo lahko vozniki sporočila izmenjevali tudi med seboj.

Vsa dohodna in odhodna sporočila so shranjena v storitvi Frotcom za namen potreb v prihodnosti.

Odvisno od vaše izbire je mogoče sporočila poslati v tablice s sistemom Android, v navigacijske naprave v vozilu (naprave Garmin, združljive s protokolom FMI), v pametne telefone ali navadne telefone (SMS).

Glavne funkcije
● V pisarni: preprosto in hitro pošiljanje besedilnih sporočil
● V pisarni: pošiljanje enega sporočila več voznikom
● V pisarni: shranjevanje in vnovična uporaba pogostih sporočil
● V pisarni: prejetje potrdila, da so bila sporočila dostavljena
● V pisarni: prejetje takojšnjega obvestila o novih dohodnih sporočilih
● V vozilu: odgovarjanje na sporočilo ali pisanje novega sporočila
● V vozilu: pošiljanje besedilnega sporočila drugim voznikom (če je to dovoljeno)

Contact us
Zmanjšajte komunikacijske stroške in nesporazume.

Prednosti

Bodite učinkovitejši

Z uporabo besedilnih sporočil ste lahko bolj neposredni in učinkoviti. Ni vam treba čakati na območje z dobro pokritostjo, da lahko vaši vozniki prevzamejo vaš klic, še posebej, če vozijo. Ko želite deliti informacije, preprosto izberite ciljne voznike in jim z enim samim klikom pošljite besedilno sporočilo.

Jasnejše informacije

Črkovanje strankinega imena ali naslova ni praktično, zlasti v primeru nezadostne pokritosti mobilnega signala ali slabega zvoka. Pisna sporočila so jasnejša.

Znižajte stroške komunikacije

To je še zlasti pomembno pri stroških za gostovanje v tujini. Besedilna sporočila so precej cenejša od telefonskega klica. Upoštevajte, da za večino kanalov besedilnega sporočanja v storitvi Flatcom velja enotna tarifa (ne velja le za sporočila SMS). Vsak mesec lahko porabite poljubno število sporočil SMS brez dodatnega doplačila.