Oddaljen prenos podatkov iz tahografa

Datoteke tahografa lahko prenesete kar iz pisarne.

Veliko časa porabite za zbiranje podatkov iz voznikovih kartic tahografa in masovnega pomnilnika tahografa iz vsakega posameznega težkega vozila v vašem voznem parku. Zdaj je čas, da vaše podjetje zapeljete na preprostejšo pot.

V Evropi morajo upravljavci težkih vozil prenesti podatke iz svojih voznikovih kartic tahografa in iz masovnega pomnilnika tahografa v vsakem vozilu, pri čemer morajo nato te podatke ohraniti vsaj eno leto ter jih na podlagi zahteve posredovati uradni osebi, ki izvaja nadzor.

Z možnostjo oddaljenega prenosa podatkov iz tahografa lahko zdaj datoteke tahografa prenesete oddaljeno (to velja tako za masovni pomnilnik kot tudi za voznikovo kartico tahografa), ne da bi vam bilo pri tem treba zapustiti pisarno, datoteke pa so tako varno shranjene v podatkovnem centru Frotcom.

Z uporabo iste tehnologije je mogoče tudi samodejno prepoznavanje voznika, in sicer z branjem številke na kartici, ki jo je voznik vstavil v tahograf. S tem boste prihranili čas namestitve dodatnih sistemov za prepoznavanje voznika.

Kartica podjetja tahografa je vstavljena v bralnik pametnih kartic, ki je povezan z računalnikom v pisarni podjetja.

V vozilu je tahograf povezan s Frotcomovo napravo za sledenje GPS.

Storitev Frotcom lahko konfigurirate tako, da samodejno prenese datoteke tahografa in datoteke voznikove kartice v skladu z določenim časovnim razporedom. Različne časovne razporede lahko določite v podatkih tahografa in voznikove kartice.

Ob določenem času se storitev Frotcom poveže s tahografom in zahteva prenos podatkov. 

Naprava za sledenje GPS pridobi pooblastilo za prenos podatkov iz tahografa, in sicer s pridobivanjem podatkov iz kartice podjetja.

Pooblastilo je poslano v napravo za sledenje, ki pridobi zahtevane podatke iz tahografa ali vstavljene voznikove kartice.

Podatki iz tahografa ali voznikove kartice se naložijo v podatkovni center Frotcom.

Ti podatki so vam nato na voljo na tri načine:
● samodejno pošiljanje (prek e-pošte) v pisarno;
● ročni prenos upravljavca prek spletnega vmesnika Frotcom; ali
● samodejna pridobitev prek aplikacije namenskega bralnika kartic.

Glavne funkcije

● Samodejni prenos datoteke tahografa v vozilu
● Samodejni prenos datoteke voznikove kartice tahografa
● Samodejno prepoznavanje voznika
● Vnaprej določeni časovni razporedi za dejanja prenosa podatkov tahografa in voznikove kartice

 

Pišite nam
Upoštevajte zakonodajo EU.

Prednosti

Zmanjšani stroški/hitreje in ceneje

Načrtujte pridobivanje datotek iz tahografov, ne da bi vam bilo za to treba poslati nekoga do vsakega vozila, kar zahteva delovno silo ali najem podizvajalcev, ter tudi s tem povezane stroške.

Krajši čas nedelovanja in večja produktivnost

Izboljšajte razpoložljivost vašega voznega parka, tako da vozila med postopkom zbiranja datotek niso parkirana.

Vzdržujte skladnost z zakonodajo EU

Zagotovite si prenos podatkov iz vozila v storitev Frotcom v skladu z uredbami EU.

Koblar - Slovenia

“With Frotcom, we’ve gained a lot, mostly in time savings while searching different detailed information about certain driver or truck. The Remote tachograph download also saves a lot of time and is an asset in terms of logistics, as there is no need to wait for the truck to arrive at the company’s parking place as before."

Damijan Koblar
Director
-
Koblar - Slovenia