Интегрирана навигация

Пълна интеграция с бордовата навигация
Вашата транспортна фирма трябва да вземе товар от помещение на клиента. Вие проверяват най-близкия камион. С натискането на един бутон изпращате местонахождението за товарене към навигацията на Вашия шофьор, заедно с ясни инструкции. При първото си спиране той ще може да приеме и стартира задачата.

Виждате ли колко е просто, ясно, безопасно и икономично?
Интегрираният навигационен модул на Frotcom е Вашето решение, когато трябва да комуникирате с Вашите шофьори по лесен, ясен и икономичен начин, като същевременно предоставя навигационно устройство, което избягва грешки в маршрута.

Интегрираната навигация на Frotcom позволява взаимодействие между мениджърите на автопаркове и шофьорите чрез навигация в автомобила. 

Можете да изпращате адреси до навигацията на автомобила (клиенти, места за товарене и разтоварване или други, заедно с инструкции).

Вашите шофьори ще могат да четат и отговарят на съобщения, получени от офиса, или да създават и изпращат нови съобщения. Те ще могат също така да изберат адрес, получен от офиса и да навигират до него.

Всъщност, ако политиката на Вашата фирма го позволява, шофьорите ще могат да обменят съобщения.
Интегрираният навигационен модул предоставя на Frotcom интерфейс за навигационни системи Garmin, което не само позволява взаимодействие между офиса и шофьорите чрез текстови съобщения, но и възможността за навигиране до крайни точки, получени от офиса.

GPS устройството на Frotcom, което се намира в превозното средство, е свързано с навигацията Garmin. Повечето навигации Garmin, които са съвместими с Fleet Management Interface protocol (FMI), могат да се използват. Моля, свържете се с Frotcom за пълен списък със съвместими модели. 

Адреси като места за товарене и разтоварване могат да бъдат изпратени директно от Frotcom към навигацията на шофьора, заедно с писмени инструкции. Шофьорът просто натиска бутона „Go“ на сензорния екран, за да бъде навигиран до полученото място.

Два вида съобщения за адрес могат да бъдат изпратени от офиса: Frotcom местонахождения (точки на интерес, като напр. адреси на клиента) и свободни адреси от картата.

Могат да се изпращат и получават текстови съобщения като по-евтина и по-ефективна алтернатива на телефонни повиквания, особено при международен транспорт.

Текстовите съобщения се показват веднага в навигацията и шофьорът ще може да отговори.

Икона със знаме ще бъде показана в навигацията, за да се обозначи пристигането на нов адрес.

Всички съобщения, както изпратените, така и получените, се съхраняват за бъдещи справки.

Основни функции
● Лесна за ползване навигация (предлага се и версия за камиони)
● Адреси и инструкции се изпращат на шофьора от офиса
● Текстова комуникация между офиса и шофьорите; и между шофьорите, ако се разрешава от Вашата фирма
● Всички изходящи и входящи съобщения се съхраняват за бъдещи справки
● Отчети за доставка за всички съобщения
● Една месечна такса: използвайте толкова адреси и съобщения, колкото е необходимо, без допълнителни разходи
Свържете се с нас
Спрете да пилеете време и пари.

Ползи

Намалете разхода на гориво
Шофьорите могат да навигират директно до крайната точка; край на ненужното обикаляне.
Пристигайте навреме
Да се загубите на път към клиента вече е в миналото; пристигайте навреме и повишете удовлетвореността на клиента.
Увеличете продуктивността
Вашите шофьори ще могат да изпълняват повече поръчки без допълнително усилие – и да използват времето си по-ефикасно.
Спестете и от телефонни разговори
Не е необходимо да диктувате адреси на шофьорите си по телефона; просто им изпратете текстово съобщение чрез Frotcom. Интегрираният навигационен модул е с фиксирана месечна такса. Можете да изпращате колкото си искате съобщения и адреси на крайни точки.
По-добър начин за комуникация
Пишете на шофьора и получете текстови отговор – по-просто, по-ясно и по-безопасно.

Устройства и аксесоари

Garmin Fleet навигация
Модел: 
700
Garmin fleet 700 Frotcom
Предназначен за тежкотоварен транспорт на дълги разстояния. Трябва да се използва със софтуера Управление на работната сила. Подходящ и за интегрирана навигация. Други Garmin навигации също могат да бъдат използвани, ако поддържат FMI.
Garmin dēzlCam™
Модел: 
dēzlCam™
dēzlCam™ LMTHD - Garmin
Аларми за превишена скорост и пътни инциденти могат да се конфигурират и анализират от Frotcom, когато Garmin устройството е с камера.
Garmin DriveAssist™
Модел: 
DriveAssist™
DriveAssist-Garmin
Събития по време на шофиране, като предупреждения за напускане на лентата и за челен сблъсък могат да бъдат предавани към Frotcom за анализ и подобряване на стила на шофиране. Допълнително могат да бъдат конфигурирани аларми за превишена скорост и инциденти, когато Garmin навигациите са оборудвани с камера.
Bula Trans - Macedonia
Bula Trans - Macedonia

„Чрез интегрираната навигация комуникацията с нашите шофьори стана по-ефикасна и икономична.“

Сеадин Али
Главен изпълнителен директор
-
Bula Trans - Macedonia