Текстова комуникация с шофьорите

Бъдете ясни и избягвайте недоразумения.

Да се обадите на шофьоритe? Разбира се, това често е единственият начин, особено при спешни случаи. Но текстовите съобщения имат няколко предимства, когато трябва да предадете информация по ясен и кратък начин.

Във Frotcom има редица начини за комуникация с шофьорите, от прости текстови съобщения до инструкции, свързани с работата.

Каналите за текстови съобщения на Frotcom Ви позволяват да изберете няколко шофьори едновременно и да изпратите едно съобщения до всички тях.

В случай че политиката на Вашата фирма го позволява, системата за съобщения на Frotcom дава на шофьорите възможност да обменят текстови съобщения помежду си, което може да е от полза, когато сътрудничеството между тях може да реши проблеми.

В зависимост от Вашите цели, може да изберете един от няколко различни канали за текстова комуникация:

Интегрирана навигация
В този случай текстовите съобщения се изпращат от офиса в навигационните устройства на борда на автомобилите. Шофьорите също ползват тези устройства за изпращане на текстови съобщения до офиса и един на друг (ако се разрешава от Вашата фирма).Освен за съобщения и навигация, интегрираните навигационни устройства се ползват за изпращане на адреси до шофьорите, наред със съответните инструкции.

Приложението за шофьори

Модулът за разговор на приложението за шофьори Ви предоставя лесна за използване среда, за да поддържате връзка с Вашите шофьори, тъй като им позволява да комуникират както с офиса, така помежду си.

Управление на работната сила
В този случай текстовите съобщения се изпращат от офиса към таблетите с Android в автомобилите. Шофьорите ги ползват за навигация, да получават задачи от офиса, да попълват формуляри и да известяват офиса за напредъка на услугите, които извършват.

Два алтернативни метода
Алтернативно може да решите да ползвате един от следните канали: а) SMS съобщения, изпратени от Frotcom и доставени до мобилните телефони на шофьорите; б) електронни съобщения, отново изпратени от офиса и доставени до смартфоните на шофьорите чрез имейл. В двата случая шофьорите имат възможност да отговорят на офиса чрез същите канали.

Във Frotcom изберете автомобилите или шофьорите, на които искате да изпратите съобщение. Можете да напишете напълно ново съобщение или да изберете едно от често използваните съобщения. След това го изпратете. Това е всичко. Ще бъдете известени, когато Вашите съобщения бъдат получени.

Шофьорите ще имат възможност да отговорят на съобщенията Ви, както и да създадат нови. Ако Вашата фирма го позволява, шофьорите ще могат и да разменят съобщения помежду си.

Всички съобщения, входящи и изходящи, се пазят във Frotcom за допълнителна консултация, ако е необходимо.

В зависимост от Вашия избор, съобщенията могат да бъдат изпратени на таблети с Android, навигационни устройства на борда (устройства Garmin, съвместими с FMI протокол), смартфони, Приложение за шофьори, или обикновени телефони (SMS).     

Основни функции
● В офиса: изпращайте текстови съобщения по бърз и лесен начин
● В офиса: изпратете едно съобщение до няколко шофьори
● В офиса: съхранете и използвайте повторно често ползвани съобщения
● В офиса: получавате потвърждение за доставка на съобщението
● В офиса: получавате мигновено известяване, когато пристигнат нови съобщения
● В автомобила: отговорете на съобщение или напишете ново
● В автомобила: изпратете текстово съобщение на други шофьори (ако е разрешено)

Свържете се с нас
Намалете комуникационните разходи и неразбирателството.

Ползи

Бъдете по-ефикасни

Чрез използването на текстови съобщения можете да бъдете по-директни и ефикасни. Няма нужда да чакате добро покритие или Вашите шофьори да отговорят на повикването, особено ако шофират. А когато искате да споделите информация, изберете съответните шофьори и адресирайте всички с едно кликване.

По-ясна информация

Диктуването на лицето за контакт от страна на клиента или адреса му не е много практично, особено когато покритието или звукът не са толкова добри. Писмените съобщения са по-ясни.

По-ниски разходи за комуникация

Това е изключително важно, когато става дума за комуникационни разходи в роуминг. Текстовите съобщения ще са много по-евтини, отколкото разговорите по телефона. Имайте предвид, че повечето текстови комуникационни канали на Frotcom имат фиксирана такса (не се отнася единствено за SMS съобщения). Можете да използвате колкото си искате текстови съобщения на месец, като това няма да повлияе на месечната Ви фактура.

Evro Sped - Macedonia

„Чрез интегрираната навигация комуникацията с нашите шофьори стана по-лесна, по-ясна и по-икономична.“

Зоран Гьорчев
Мениджър
-
Evro Šped - North Macedonia