Интегрирана навигация

Пристигате навреме и подобрявате удовлетвореността на клиента.

Вашата транспортна фирма трябва да вземе товар от помещение на клиента. Вие проверяват най-близкия камион. С натискането на бутона, изпращате товарния адрес до шофьорите Ви, заедно с ясни инструкции.При първото си спиране той ще може да приеме и стартира задачата.

Виждате ли колко е просто, ясно, безопасно и икономично?

Интегрираният навигационен модул на Frotcom е Вашето решение, когато трябва да комуникирате с Вашите шофьори по лесен, ясен и икономичен начин, като същевременно предоставя навигационно устройство, което избягва грешки в маршрута.

Интегрираната навигация на Frotcom позволява взаимодействие между мениджърите на автопаркове и шофьорите чрез навигация в автомобила. 

Може да изпращате дестинации към бордовия терминал (клиенти, места за товарене и разтоварване или други, заедно с инструкции).

Вашите шофьори ще могат да четат и отговарят на съобщения, получени от офиса, или да създават и изпращат нови съобщения. Те ще могат също така да изберат адрес, получен от офиса и да навигират до него.

Всъщност, ако политиката на Вашата фирма го позволява, шофьорите ще могат да обменят съобщения.

Интегрираната навигация позволява не само интеграция между офиса и шофьорите чрез съобщения, но също и възможност да навигирате до дестинации получени от офиса.

Дестинации като товарен и разтоварен адрес могат да бъдат изпращани директно от Frotcom до бордовия терминал, заедно с инструкции.

Два вида съобщения за адрес могат да бъдат изпратени от офиса: Frotcom местонахождения (точки на интерес, като напр. адреси на клиента) и свободни адреси от картата.

Могат да се изпращат и получават текстови съобщения като по-евтина и по-ефективна алтернатива на телефонни повиквания, особено при международен транспорт.

Всички съобщения, както изпратените, така и получените, се съхраняват за бъдещи справки.

Основни функции
● Лесна за ползване навигация (предлага се и версия за камиони)
● Адреси и инструкции се изпращат на шофьора от офиса
● Текстова комуникация между офиса и шофьорите; и между шофьорите, ако се разрешава от Вашата фирма
● Всички изходящи и входящи съобщения се съхраняват за бъдещи справки
● Отчети за доставка за всички съобщения
● Една месечна такса: използвайте толкова адреси и съобщения, колкото е необходимо, без допълнителни разходи

Свържете се с нас
Спрете да пилеете време и пари.

Ползи

Намалете разхода на гориво

Шофьорите могат да навигират директно до крайната точка; край на ненужното обикаляне.

Пристигайте навреме

Да се загубите на път към клиента вече е в миналото; пристигайте навреме и повишете удовлетвореността на клиента.

Увеличете продуктивността

Вашите шофьори ще могат да изпълняват повече поръчки без допълнително усилие – и да използват времето си по-ефикасно.

Спестете и от телефонни разговори

Не е необходимо да диктувате адреси на шофьорите си по телефона; Можете да изпращате колкото си искате съобщения и адреси на крайни точки.

По-добър начин за комуникация

Пишете на шофьора и получете текстови отговор – по-просто, по-ясно и по-безопасно.