Известяване за пристигане

Всичко необходимо за истинското обслужване на клиенти.

Вашият ван скоро ще пристигне на следващия адрес за получаване на стока. Бихте искали да известите клиента малко преди пристигане, за да е подготвен.

Известяване за пристигане е функция, която е включена в модула Планиране на маршрути и мониторинг на Frotcom.

Ще имате възможност автоматично да известите клиентите си, когато Вашите превозни средства са близо до крайната точка.

Това ще позволи на Вашите клиенти да се подготвят, което обикновено се отразява в по-бързо разтоварване на стоката.

Винаги когато задавате маршрут на дадено превозно средство, можете да определите дали да се изпраща известие преди пристигане.

Всъщност, можете да изпратите известия за пристигане на други заинтересовани лица, не само на клиенти.

Можете да определите също така кога точно да се изпраща известието. Това може да бъде определено време преди планираното пристигане, като напр. 5 минути предварително, или когато превозното средство е на определено разстояние, като напр. 10 км от адреса.

Известията могат да бъдат изпращани чрез имейл и/или SMS.

Можете да определите текста или да използвате предварително зададен шаблон, който сте създали.

Основни функции
 

  • Предупреждение на клиенти преди Вашите превозни средства да са пристигнали при тях
  • Известията могат да се изпратят чрез имейл и SMS
Свържете се с нас
Зарадвайте клиентите си с автоматични ъпдейти.

Ползи

Синхронизирайте задачите си с тези на клиентите

Спестете време като подготвите Вашите клиенти за пристигането на превозното средство.

Избягвайте неуспешни операции

Понякога, ако клиентът не е подготвен за Вашето пристигане, цялата операция може да завърши неуспешно. Може например плащането да не е готово или правилното лице за контакт да не е налично. Намалете възможността това да се случи като изпращате на Вашите клиенти известие, че пристигате.

Подобрете качеството на обслужване

Известията за пристигане са белег за качествено обслужване и добра организация. Вашите клиенти ще го оценят.

Gomes & Sousa - Portugal

"Откакто компанията внедри софтуера на Frotcom, знаем къде се намират автомобилите ни в реално време. Можем да държим клиентите ни в течение за предполагаемото време на пристигане, дори можем да преценим кой автомобил е най-близо до мястото за товарене."

Теофило Суса
Собственик
-
Gomes & Sousa - Portugal