Контрол на температурата

За превозване на чувствителни към температура стоки.

На мястото на доставяне установявате, че температурата в хладилното помещение е била извън границите за част от пътуването и Вие не сте го забелязали навреме. Клиентът проверява температурната крива на полуремаркето, регистрирана от термографа и не приема стоката. Сега имате цял камион развалена замразена храна.

Следенето на температурата по време на превоза е съществено и задължително изискване в редица промишлени отрасли. Всъщност системата за контролиране на температурата сега е стандартно изискване за транспортните превози, при които се следи температурата, и е регулирано със закон в много държави.

Чрез Frotcom можете да следите температурата на Вашия товар. Само изберете едно от двете решения: безжичен датчик, който можете да монтирате и използвате лесно в неподвижни елементи или ремаркета без целия стрес от прокарване на кабели; или базов датчик с кабел, за превозни средства, в които датчикът може да се монтира в същото отделение, където се намира и GPS проследяващото устройство.

Независимо кой начин изберете, следенето на температурата с Frotcom е перфектното допълнение към съществуващия термограф, който най-вероятно вече имате във Вашето полуремарке. Температурата ще се отчита периодично и информацията ще се изпраща директно в центъра за данни на Frotcom. Всъщност Frotcom може дори да се свърже с някои термографи, без да е необходимо да монтирате допълнителни температурни датчици.

Ще имате възможност да задавате аларми и да създавате отчети на база на информацията, получена от температурните датчици, което ще Ви позволи да реагирате бързо и евентуално да спасите Вашия товар, ако температурата се колебае извън позволените граници.

Един или няколко датчика за температура се инсталират в товарните отделения на Вашите превозни средства.

Всеки температурен датчик измерва температурата чрез термометър. Вътрешното съпротивление на този датчик зависи от температурата му. Колкото е по-висока температурата, толкова по-високо е съпротивлението и обратно. Този ефект се използва от сдвоени електронни вериги, които превръщат промените в съпротивлението в промени във волтажа. След като датчикът се свърже безжично с GPS/GPRS устройство на Frotcom (опция A) или чрез кабел (опция Б), се засичат промените във волтажа, превръщат се в температура и се съобщават на центъра за данни на Frotcom.

Точност до ±0.5 °C. След като датчикът се свърже с устройството на Frotcom в автомобила, температурите се наблюдават безжично, нарушенията се отчитат и веднага се съобщава на центъра за данни на Frotcom.

Основни функции
● Пълно управление на температурата
● Пълна защита на замразени и нетрайни стоки, както и добитък при дълги пътувания
● Незабавни предупреждения, в случай че температурата е извън диапазона; шофьорът се предупреждава и може да коригира ситуацията навреме
● Таблиците за развитие на температурата във Frotcom могат да бъдат ползвани като доказателство, че температурата е била в рамките на правилния диапазон

Свържете се с нас
Предотвратете повредите на товара и последващи претенции.

Ползи

Действайте мигновено

Ще получавате незабавни известия, когато температурата излезе извън допустимите граници.

Качествено обслужване на клиенти

Без ядосани клиенти, чийто стоки са се развалили, тъй като са били изложени на грешна температура.

Спестете пари

Не е необходимо да заменяте развалената стока или да обезщетявате клиентите; Frotcom Ви предлага реална защита срещу загубата на нетрайни стоки поради превозване при неправилна температура.

Спазвайте законодателството

Уверете се, че Вашата фирма отговаря на приложимото законодателство за контрол на температурата.

Устройства и аксесоари

Безжичен температурен датчик
Model:
WTS-1
WTS-1 - Wireless temperature sensor - Frotcom

Безжичният температурен датчик се монтира много лесно. Той предава температурата на товарното отделение чрез радио честота.

Температурен датчик, свързан с кабел
Model:
TS-1
TS-1 - Wired temperature sensor - Frotcom

Температурният датчик отчита температурата на товарното отделение в превозното средство или полуремаркето.