Kontrolli i temperaturës

Për transportin e mallrave me temperatura të ndjeshme.

Ju e vëreni se në pikën e pranimit temperatura brenda në kabinën e frigoriferit ishte e gabuar në një pjesë të udhëtimit, të cilën ju nuk e keni patur si informacion. Konsumatori kontrollon temperaturën e regjistruar nga termografët në gjysmë-rimorkiot tuaj dhe nuk pranon mallin. Ju tani keni një kamion me ushqim të kalbur ngrirë/shkrirë

Monitorimi i temperaturës gjatë transportit është i rëndësishëm dhe i detyrueshëm për shumë industri. Në të vërtetë, një sistem i monitorimit të temperaturës është tani një artikull standard specifik për kontrollimin e temperaturës dhe është i ligjshem në shumë vende.

Me Frotcom, mund të monitoroni temperaturën e ngarkesës suaj. Vetem zgjidhni një nga tre zgjidhjet:

1. Një sensor pa tel që mund ta instaloni dhe përdorni lehtësisht në makinat/unitet ose rimorkiot pa nevojën për instalim të telave;

2. Një sensor me kabllim, për makinat ku sensori mund të instalohet në të njëjtin hapësirë ku është vendosur gjurmuesi GPS;

3. ose ndërveprimi drejtpërdrejt me regjistruesit e temperaturës të përdorur në rimorkiot e ftohura.

Frotcom do të marrë mostrat e temperaturës dhe do të dërgojë atë informacion drejtpërdrejt në Qendrën e të Dhënave Frotcom. Ju do të keni mundësi të vendosni alarma dhe të gjeneroni raporte bazuar në informacionin e marrë nga sensori i temperaturës, duke ju lejuar të reagoni shpejt dhe të mund të ruani ngarkesën tuaj nëse temperatura ndryshon përtej vlerave të parashikuara.

Me Frotcom mund të monitoroni të gjitha elementet e ngarkesës në mënyrë të pavarur. Mbështetet deri në dhjetë sensorë për çdo mjet ose rimorkio, dhe mund të përcaktohet një gamë temperaturash të ndryshme për secilin prej tyre kur vendosni alarmet e temperaturës.

Një ose më shumë sensorë për temperatura janë instaluar në kabinat e ngarkesave të automjeteve tuaja.

Temperatura matet në formë dixhitale dhe vlera e matur shfaqet në gradë Celsius. Nuk ka nevojë për konvertim shtesë dhe, për shkak se përdoret transmetim dixhital, nuk ka humbje sinjali që mund të shkaktojnë mosprecizitete, duke lejuar gabime të pakta deri në ±0.5°C. Sëmundët me tel (1-Wire) ose pa tel (BLE) kanë një faktor formë të vogël që lehtëson instalimin e tyre.

Me sensorët BLE (Bluetooth Low Energy), Frotcom është në gjendje të monitorojë temperaturën në rimorkiot, madje edhe kur vetëm kamionët kanë të instaluar gjurmues GPS, pa marrë parasysh cilin kamion është i lidhur.

Gjurmuesi GPS është i lidhur me regjistruesin e temperaturës ose me njësi kontrolli të rimorkios ftohëse.

Në mënyrë alternative, gjurmuesi GPS mund të lidhet me regjistruesin e temperaturës ose madje me njësinë kontrolluese të rimorkios ftohëse. Kështu, Frotcom do të prezantojë temperaturat e njëjta të matura nga regjistruesi, me sensorë që janë kalibruar. Lidhja me njësinë kontrolluese të rimorkios lejon leximin e pikave të caktuara të përcaktuara në njësinë kontrolluese të rimorkios.

Të dhënat e temperaturës përpunohen në Qendrën e të Dhënave Frotcom.

Temperaturat e matura dërgohen në Qendrën e të Dhënave Frotcom, ku ato ruhen dhe krahasohen me kufijtë e përcaktuar nga përdoruesi për të aktivizuar alarme kur vlera është jashtë gamës së dëshiruar.

Karakteristikat kryesore
● Menaxhimi Total i Temperaturave
● Mbrojtja Totale e mallrave të ngrira dhe që prishen në udhëtimet e gjata
● Paralajmërimet e menjëhershme në rast se temperatura është jashtë rrezes; shoferi është i paralajmëruar dhe mund të korrigjoj situatën në kohën e duhur
● Listat e Temperaturave në Frotcom mund të përdoret si provë se temperatura ishte brenda intervalit  te saktë

Na kontaktoni
Parandaloni dëmtimin dhe e ngarkesave.

Benefitet

Veproni menjëherë

Ju do të merrni alarme të menjëhershme kur temperatura luhatet përtej asaj që është menduar të jetë.

Cilësia e Shërbimi ndaj Klientit

Shmangni klientët e zemëruar që mallrat e të cilëve u dëmtuan duke u nënshtruar temperaturave të pasaktë.

Kurse para

Shmangni problemet për të zëvendësuar mallrat e kalbura/dëmtuara apo të dëmshpëbleni klientët tuaj; Frotcom ju jep mbrojtje të vërtetë kundër mallrave që prishen duke u humbur për shkak të temperaturave të gabuara.

Në përputhje me legjislacionin

Sigurohuni që kompania juaj është në përputhje me legjislacionin në fuqi të temperaturës së kontrollit.

Pajisje dhe Aksesorë

Sensor wireless i temperaturës
Model:
EYE-Sensor

Sensori i temperaturës me Bluetooth Low Energy (BLE) ka vlerësim IP67 për të mbrojtur nga pluhuri dhe përmbytje të përkohshme dhe është shumë i lehtë për instalim. Ai transmeton temperaturën e ngarkesës në kamion ose në rimorkio tek gjurmuesi GPS përmes sinjalëve radio.

Sensori i temperaturës me tel
Model:
TS-2

Sensori i temperaturës me tel raporton temperaturën e ngarkesës në mjetin ose semitrailerin te gjurmuesi GPS.

Kabli i rimorkios ftohëse të markës Carrier
Model:
Carrier reefer

Kabli i lehtë për t'u lidhur për të monitoruar të dhënat nga rimorkiot Carrier.

Sonae - Portugal

"Me Frotcom është e mundur të zgjedh transportin, të rrisë sigurinë e produkteve që transportohen dhe të kontrollohet temperatura e produkteve që prishen shpejt."

Casimiro Ferreira
Drejtorë
-
Sonae - Portugal