Παρακολούθηση του χρόνου οδήγησης

Συμμορφωθείτε με τη νομοθεσία για τους περιορισμούς στο χρόνο οδήγησης.

Μόλις λάβατε άλλη μια αίτηση για μεταφορά εμπορευμάτων. Αναζητάτε τα πλησιέστερα οχήματα για να τους αναθέσετε την εργασία. Πώς μπορείτε όμως να γνωρίζετε αν οι αντίστοιχοι οδηγοί εξακολουθούν να διαθέτουν αρκετό χρόνο οδήγησης για την εκτέλεση της εργασίας στα διαθέσιμα χρονικά πλαίσια;

Ας υποθέσουμε ότι η εταιρεία σας χρησιμοποιεί οχήματα μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων άνω των 2,5 τόνων στην Ευρώπη. Σε αυτήν την περίπτωση, το πιθανότερο είναι ότι είστε ήδη εξοικειωμένοι με την ευρωπαϊκή νομοθεσία Κανονισμός (ΕΚ) 561/2006 και το πιο πρόσφατο EU Mobility Package I. Αυτά τα έγγραφα παρέχουν ένα κοινό σύνολο κανόνων οδήγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας του οδηγού, την οδήγηση πιο οικολογικά και τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών μεταφορών.

Ο Κανονισμός 561/2006 συμβαδίζει με τη χρήση των ταχογράφων. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι οδηγοί σας παρακολουθούν τους χρόνους οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης.
Άλλες περιοχές του κόσμου έχουν συνήθως κάποιο είδος κανόνων για τον περιορισμό του χρόνου οδήγησης.

Πώς μπορείτε να παρακολουθείτε αυτούς τους χρόνους από το γραφείο σας για να επιλέγετε τους πιο κατάλληλους οδηγούς και οχήματα για νέες εργασίες;

Πώς μπορείτε να ξέρετε ότι δεν έχετε επιλέξει έναν οδηγό ο οποίος έχει σχεδόν φτάσει στα όρια του χρόνου οδήγησής του;

Πώς διασφαλίζετε ότι δεν παραβαίνετε τους νόμους της ΕΕ και δεν αντιμετωπίζετε εξοντωτικά πρόστιμα;

Υπάρχουν καλύτερες λύσεις από το να ζητάτε από τους οδηγούς να σας παρέχουν αυτές τις πληροφορίες. Στην πραγματικότητα, όταν θέλετε να επιλέξετε τον πιο κατάλληλο οδηγό και όχημα για μια νέα εργασία, θα πρέπει να ρωτήσετε πολλούς οδηγούς για τους χρόνους οδήγησής τους.

Θα βοηθούσε αν είχατε κάτι πιο συνεπές και πιο βολικό.

Ακριβώς αυτό έχετε με το σύστημα παρακολούθησης των χρόνων οδήγησης Frotcom. Θα γνωρίζετε τους χρόνους οδήγησης κάθε οδηγού, σε κάθε σημείο της διαδρομής.

• Δείτε τις ώρες οδήγησης του οδηγού σας ανά πάσα στιγμή,

• Προγραμματίστε τα ταξίδια σας και γνωρίστε την ETA (εκτιμώμενη ώρα άφιξης) των ταξιδιών σας λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ώρες οδήγησης του οδηγού σας και τη συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία της ΕΕ,

• Απλοποιήστε τις διοικητικές και νομικές διαδικασίες του στόλου σας με δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται αυτόματα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα στην εταιρεία σας.

Μαζί με την υπηρεσία VDO Fleet της Continental, θα μπορείτε επίσης να δημιουργείτε αναφορές προγράμματος οδήγησης για κάθε οδηγό με λεπτομέρειες για τις παραβάσεις που έγιναν και να τις αντιμετωπίζετε άμεσα και να αποφεύγετε παρόμοιες παραβάσεις στο μέλλον λόγω έλλειψης νομικών γνώσεων ή λαθών στις χειροκίνητες καταχωρήσεις.

Δημοφιλείς αναφορές:

  • Αναλυτική Αναφορά Μισθών
  • Επιστολές παράβασης
  • Μετρήσεις τελευταίας κάρτας
  • Αναφορά Διαχείρισης
  • Μέρες που λείπουν
  • Χιλιόμετρα οχήματος που λείπουν
  • Τελευταίες μετρήσεις μονάδας οχήματος

Επιπλέον, με τη συλλογή δεδομένων ταχογράφου από τις εργάσιμες ημέρες των οδηγών, όπως η καταγραφή των χρόνων οδήγησης,  μπορείτε να έχετε μια αναφορά ωρομέτρησης των οδηγών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των μισθών, επομένως δεν χρειάζεται να αγοράσετε εξωτερικό λογισμικό παρακολούθησης χρόνου.

Το Frotcom ελέγχει τα ακόλουθα στοιχεία των περιορισμών στον χρόνο οδήγησης:

 Συνεχής οδήγηση

Συνεχής οδήγησης χωρίς διάλειμμα (ή δύο διαλείμματα) με την απαραίτητη διάρκεια ή διάρκειες

 Ημερήσιος χρόνος οδήγησης

Ο συνολικός χρόνος ημερήσιας οδήγησης (η ημέρα δεν είναι απαραίτητο να ξεκινά στις 00:00, αλλά όταν τελειώνει η προηγούμενη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης)

 Εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης

Ο συνολικός χρόνος οδήγησης κατά την τρέχουσα εβδομάδα. Δείχνει, επίσης, εάν σε αυτή την εβδομάδα, ο οδηγός μπορεί ακόμα να οδηγήσει μία επιπλέον ώρα την ημέρα

 Δεκαπενθήμερος χρόνος οδήγησης

Αυτός είναι ο συνολικός χρόνος οδήγησης για την τρέχουσα και την προηγούμενη εβδομάδα

Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν εναρμονιστεί από προεπιλογή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά μπορούν να ρυθμιστούν εκ νέου εάν το θέλετε. Εάν το όχημα έχει συνοδηγό, εμφανίζονται επίσης οι χρόνοι οδήγησης του συνοδηγού.

Κύρια χαρακτηριστικά

Μόνιμη πληροφόρηση σχετικά με τους χρόνους οδήγησης του κάθε οδηγού

Συμβατότητα με τον κανονισμό (ΕΚ) 561/2006 και δυνατότητα διαμόρφωσης για άλλες ομάδες κανόνων.

Επιπλέον, έχετε επίσης στη διάθεσή σας την Απομακρυσμένη λήψη δεδομένων ταχογράφου της Frotcom για να απλοποιήσετε τη ζωή σας. Μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία ταχογράφου εξ αποστάσεως, τόσο από τη μαζική μνήμη του ταχογράφου όσο και από τις κάρτες ταχογράφου των οδηγών, χωρίς να φύγετε από το γραφείο και με το πλεονέκτημα να διατηρείτε τα αρχεία ασφαλή στο Data Center της Frotcom.

Μπορείτε επίσης να ανεβάσετε αυτόματα όλα τα αρχεία που λαμβάνετε μέσω της υπηρεσίας απομακρυσμένης λήψης ταχογράφου στο VDO Fleet και να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες διαχείρισης ταχογράφου.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Πλεονεκτήματα

Αποφύγετε τη μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία

Τα πρόστιμα για παραβάσεις χρόνου οδήγησης μπορούν να είναι πολύ μεγάλα. Το Frotcom βοηθά τους διαχειριστές στόλου να επικοινωνούν με τους οδηγούς ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις πιθανών παραβάσεων.

Σχεδιάστε εύκολα

Επειδή γνωρίζετε τους χρόνους οδήγησης για κάθε οδηγό, δεν χρειάζεται πλέον να τους τηλεφωνείτε και να τους ρωτάτε. Ο σχεδιασμός και η ανάθεση εργασιών μπορούν να ολοκληρωθούν πιο εύκολα.

Αποφύγετε τις συγκρούσεις συμφερόντων και τις υποψίες

Όταν γνωρίζετε τους χρόνους οδήγησης εκ των προτέρων, αποφεύγετε επίσης δυσάρεστες καταστάσεις όπου ο διαχειριστής στόλου ζητά από τους οδηγούς να οδηγούν περισσότερο χρόνο και οι οδηγοί ισχυρίζονται ότι έχουν εξαντλήσει τους χρόνους οδήγησής τους. Τώρα, αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε όλους.

Serma - Spain

"Η Frocom απέδειξε ότι είναι ένας αξιόπιστος και επαγγελματίας συνεργάτης με πολύ αποτελεσματικές λύσεις."

 Ángel Herrero
Επικεφαλής Υπηρεσιών Μετά Την Πώληση
-
Serma - Spain