Πλησιέστερα οχήματα

Κάντε κλικ και επιλέξτε την καλύτερη επιλογή.

Ο πελάτης σας θέλει να είστε εκεί το συντομότερο δυνατό για να παραλάβετε ένα δέμα. Θα πρέπει να επιλέξετε το πλησιέστερο διαθέσιμο όχημα του στόλου, προκειμένου να βελτιστοποιήσετε το κόστος και το όχημα να φτάσει στην ώρα του.

Κάθε φορά που χρειάζεται να αποφασίσετε σε ποιο όχημα θα πρέπει να ανατεθεί μια νέα εργασία, το Frotcom σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα από τα πλησιέστερα οχήματα.

Για κάθε προτεινόμενο όχημα, θα μπορείτε να δείτε την απόσταση έως την τοποθεσία προορισμού, καθώς και το χρόνο ταξιδιού και την εκτιμώμενη ώρα άφιξης.

Με βάση τις πληροφορίες πραγματικού χρόνου από το στόλο, θα είστε σε θέση να επιλέξετε το όχημα που βρίσκεται πιο κοντά και που είναι το καταλληλότερο για την εργασία, ελαχιστοποιώντας το κόστος και βελτιστοποιώντας τον χρόνο εκτέλεσης της νέας εργασίας.

Απλώς επιλέξτε την τοποθεσία του πελάτη στο χάρτη και επιλέξτε το στοιχείο Πλησιέστερα οχήματα. Θα σας δοθεί μια λίστα με τα 5 οχήματα που βρίσκονται πιο κοντά στη συγκεκριμένη θέση, μαζί με τις επαφές τους, την απόσταση από τη συγκεκριμένη τοποθεσία, το χρόνο ταξιδιού και την εκτιμώμενη ώρα άφιξης.

Για κάθε προτεινόμενο όχημα, μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε το δρομολόγιο.

Μπορείτε επίσης να φιλτράρετε τα αποτελέσματά σας θέτοντας όρους σχετικά με τη λίστα των προτεινόμενων οχημάτων. Για  παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε μόνο οχήματα συγκεκριμένων κατηγοριών ή με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (για παράδειγμα, με δυνατότητα μεταφοράς υγρού φορτίου, κ.λπ.)

 Κύρια χαρακτηριστικά
Εύκολος εντοπισμός των πλησιέστερων οχημάτων από οποιαδήποτε θέση
Ενημέρωση για τις αποστάσεις, τους χρόνους ταξιδιού και την εκτιμώμενη ώρα άφιξης του κάθε οχήματος
Επιλογή του καλύτερου οχήματος βάσει της απόστασης και άλλων παραμέτρων, όπως της διαθεσιμότητας, της κατηγορίας του οχήματος ή άλλων χαρακτηριστικών.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Εκχωρήστε νέες εργασίες με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.

Πλεονεκτήματα

Ελαχιστοποιήστε την κατανάλωση καυσίμων

Επιλέξτε το πλησιέστερο διαθέσιμο όχημα που είναι πιο κατάλληλο για την εργασία.

Φτάστε στην ώρα σας και βελτιώστε την ικανοποίηση του πελάτη

Θα επιλέγετε πάντα τα οχήματα που μπορούν να εκτελέσουν την εργασία εγκαίρως, βελτιώνοντας την ικανοποίηση του πελάτη. 

Αυξήστε την παραγωγικότητα

Οι οδηγοί και τα οχήματά σας θα έχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα όταν αποφεύγουν να διανύουν άσκοπα χιλιόμετρα. Ο αριθμός των εργασιών ανά ημέρα/εβδομάδα θα αυξηθεί.

Gomes & Sousa - Portugal

"Δεδομένου ότι η εταιρεία υλοποίησε την Frotcom, γνωρίζουμε τώρα πού βρίσκονται τα αυτοκίνητά μας σε πραγματικό χρόνο και μπορούμε να ενημερώσουμε τους πελάτες σχετικά με τους αναμενόμενους χρόνους παράδοσης ή ακόμα να εντοπίσουμε το πλησιέστερο όχημα για να παραλάβουμε τα εμπορεύματα".

Teófilo Sousa
Owner
-
Gomes & Sousa - Portugal