Llogaritësi i Kursimeve

Kalkuloni sa do të duhej të kurseni

Përshkruani flotën tuaj

Km
Milje

Duhet të plotësoni fushat sipër për të kalkuluar rezultatin.

Kursimet e parashikuara në muaj

{{ results.savings.total | number: 2 }} {{ state.currency }}

Kursimet e konsumit të karburantit {{ results.savings.fuel.total | number:2 }} {{ state.currency }}
Kursimet e mirëmbajtjes {{ results.before.maintenance - results.savings.maintenance | number:2 }} {{ state.currency }}
Kursimet e gomave {{ results.before.tyre - results.savings.tyre | number:2 }} {{ state.currency }}
Produktivitet më i lartë {{ results.savings.productivity | number:2 }} {{ state.currency }}
Overtime saving {{ results.savings.overtime | number:2 }} {{ state.currency }}

Ju gjithashtu merrni

  • Kursimet e CO2
  • Rritja e kënaqësisë së klientit
  • Pajtueshmëria me legjislacionin (tachos, shpejtësia)
  • Më pak aksidente
  • Dhe përfitime shumë më tepër

Shikim i detajuar i kursimeve tuaja

Ky simulator përdor disa norma dhe supozime për flotën tuaj.
If you wish a more accurate estimate you can Check or change these assumptions

Swipe table to see more information
Kategoria Para Frotcom Me Frotcom Ju kurseni Percentage os Savings
Kursimet e konsumit të karburantit {{ results.before.fuel.total | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.before.fuel.total - results.savings.fuel.total | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.total | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.total * 100 / results.before.fuel.total | number:0 }}%
Kursimet e karburantit për shkak të reduktimit të kilometrave - - {{ results.savings.fuel.mileage | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.mileage_percentage * 100 | number:0 }}%
Kursimet e karburantit për shkak të sjelljes më të mirë (me modulin e sjelljes së vozitjes) - - {{ results.savings.fuel.behavior | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.behavior_percentage * 100 | number:0 }}%
Kursimet e karburantit për shkak të reduktimit të pasivitetit - - {{ results.savings.fuel.idling | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.idling_percentage * 100 | number:0 }}%
Maintenance Savings {{ results.before.maintenance | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.savings.maintenance | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.before.maintenance - results.savings.maintenance | number:2 }} {{ state.currency }} {{ (results.before.maintenance - results.savings.maintenance) * 100 / results.before.maintenance | number:0 }}%
Tyre Wear {{ results.before.tyre | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.savings.tyre | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.before.tyre - results.savings.tyre | number:2 }} {{ state.currency }} {{ (results.before.tyre - results.savings.tyre) * 100 / results.before.tyre | number:0 }}%
Higher Productivity - - {{ results.savings.productivity | number:2 }} {{ state.currency }} -
Overtime Savings - - {{ results.savings.overtime | number:2 }} {{ state.currency }} -
Total {{ results.savings.total | number:2 }} {{ state.currency }}
per Month

Get your saving results

Na kontaktoni
Filloni të kurseni sot.