Υπολογιστής εξοικονόμησης

Υπολογίστε πόσα χρήματα θα μπορούσατε να εξοικονομήσετε

Περιγράψτε τον στόλο σας

Χμ
Μίλια

Για να υπολογιστούν τα αποτελέσματα, πρέπει να συμπληρώσετε τα παραπάνω πεδία.

Εκτιμώμενη εξοικονόμηση ανά μήνα

{{ results.savings.total | number: 2 }} {{ state.currency }}

Εξοικονόμηση κατανάλωσης καυσίμων {{ results.savings.fuel.total | number:2 }} {{ state.currency }}
Εξοικονόμηση κόστους συντήρησης {{ results.before.maintenance - results.savings.maintenance | number:2 }} {{ state.currency }}
Εξοικονόμηση φθοράς ελαστικών {{ results.before.tyre - results.savings.tyre | number:2 }} {{ state.currency }}
Υψηλότερη παραγωγικότητα {{ results.savings.productivity | number:2 }} {{ state.currency }}
Overtime saving {{ results.savings.overtime | number:2 }} {{ state.currency }}

Επίσης, επωφελείστε από

  • Μείωση εκπομπών CO2
  • Αυξημένο βαθμό ικανοποίησης πελατών
  • Συμμόρφωση με ισχύουσα νομοθεσία (στροφόμετρα, ταχύτητα)
  • Λιγότερα ατυχήματα
  • Πολλά περισσότερα οφέλη

Λεπτομερής ανάλυση εξοικονόμησης κόστους

Αυτός ο προσομοιωτής βασίζεται σε ορισμένες νόρμες και υποθέσεις σχετικά με τον στόλο σας.
If you wish a more accurate estimate you can Check or change these assumptions

Σύρετε το δάχτυλό σας στον πίνακα για να δείτε περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορία Πριν από το Frotcom Μετά από το Frotcom Εξοικονομείτε Percentage os Savings
Εξοικονόμηση κατανάλωσης καυσίμων {{ results.before.fuel.total | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.before.fuel.total - results.savings.fuel.total | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.total | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.total * 100 / results.before.fuel.total | number:0 }}%
Εξοικονόμηση καυσίμων λόγω μείωσης απόστασης - - {{ results.savings.fuel.mileage | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.mileage_percentage * 100 | number:0 }}%
Εξοικονόμηση καυσίμων λόγω καλύτερης συμπεριφοράς (με τη λειτουργική μονάδα οδηγικής συμπεριφοράς) - - {{ results.savings.fuel.behavior | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.behavior_percentage * 100 | number:0 }}%
Εξοικονόμηση καυσίμων λόγω μείωσης χρόνου σε ρελαντί - - {{ results.savings.fuel.idling | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.idling_percentage * 100 | number:0 }}%
Εξοικονόμηση κόστους συντήρησης {{ results.before.maintenance | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.savings.maintenance | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.before.maintenance - results.savings.maintenance | number:2 }} {{ state.currency }} {{ (results.before.maintenance - results.savings.maintenance) * 100 / results.before.maintenance | number:0 }}%
Φθορά ελαστικών {{ results.before.tyre | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.savings.tyre | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.before.tyre - results.savings.tyre | number:2 }} {{ state.currency }} {{ (results.before.tyre - results.savings.tyre) * 100 / results.before.tyre | number:0 }}%
Υψηλότερη παραγωγικότητα - - {{ results.savings.productivity | number:2 }} {{ state.currency }} -
Εξοικονόμηση υπερωριών - - {{ results.savings.overtime | number:2 }} {{ state.currency }} -
Total {{ results.savings.total | number:2 }} {{ state.currency }}
ανά μήνα

Λήψη αποτελεσμάτων εξοικονόμησης

Επικοινωνήστε μαζί μας
Ξεκινήστε να εξοικονομείτε σήμερα.