Најблиски возила

Кликнете и изберете ја најдобрата опција.

Вашиот клиент очекува да пристигнете кај него најбрзо што може за да подигнете пратка. Треба да го изберете најблиското слободно возило од возниот парк за да ги оптимизирате трошоците и за да пристигнете навреме.

Кога треба да одлучите на кое возило да му зададете нова работа, со „фротком“ може да изберете едно од најблиските возила.

Може да ги видите оддалеченоста од целната локација за секое предложено возило, како и времето на патување и претпоставеното време на пристигнување.

Врз основа на информациите добиени од возниот парк во реално време, може да го изберете возилото што е поблизу и посоодветно за работата, за намалување на трошоците и за оптимизирање на времето на извршување за новата работа.

Само изберете ја локацијата на клиентот на мапата и изберете ја опцијата за најблиски возила. Ќе се појави список од 5-те возила најблизу до таа локација, заедно со нивните контакти, оддалеченост од локацијата, времето на патување и претпоставеното време на пристигнување.

Може да го видите и да го отпечатите патниот план на секое предложено возило.

Можете и да ги филтрирате резултатите ако поставите услови на списокот препорачани возила. На пример, може да изберете само возила од определена класа или со определени својства (на пример, што може да превезуваат течности, итн.)

Главни карактеристики
● Лоцирајте ги со леснотија најблиските возила во однос на која било локација
● Знајте ги оддалеченоста, времето на патување и претпоставеното време на пристигнување на секое возило
● Изберете го најдоброто возило врз основа на оддалеченоста и на другите услови, како на пример расположливоста, класата возило или други својства.

Контактирајте не
Доделете нови работни места со информации во реално време.

Бенефиции

Минимизирајте ја потрошувачката на гориво

Изберете го најблиското слободно возило што е најсоодветно за работата.

Стигнете навреме и имајте уште позадоволни клиенти

Секогаш ќе ги избирате возилата што може да ја извршат задачата навреме, со што ќе имате уште позадоволни клиенти.

Зголемете ја продуктивноста

Ако избегнувате непотребна километража, вашите возачи и возила ќе бидат попродуктивни. Ќе се зголеми работата по ден и по седмица