Controle van rijtijden

Voldoen aan de wetgeving inzake rijtijdbeperkingen.

U hebt net een nieuwe opdracht ontvangen om goederen te vervoeren. U bent op zoek naar de dichtstbijzijnde voertuigen om de taak toe te wijzen. Maar hoe weet u of de overeenkomstige chauffeurs nog voldoende rijtijd beschikbaar hebben om de taak in het beschikbare tijdsbestek uit te voeren?

Als uw bedrijf vrachtwagens gebruikt om goederen in Europa te vervoeren, is de kans groot dat u al bekend bent met Verordening (EG) 561/2006. Dit document bevat een gemeenschappelijke reeks regels van de Europese Unie voor maximale dagelijkse en tweewekelijkse rijtijden.

Verordening 561 gaat hand in hand met het gebruik van tachografen. Zo houden uw chauffeurs hun rij- en rusttijden bij.
Andere gebieden van de wereld hebben meestal een andere soort van regelgeving voor het beperken van de rijtijden.

Hoe houdt u die tijden in uw kantoor bij om de meest geschikte chauffeurs en voertuigen voor nieuwe opdrachten te selecteren?

Hoe weet je dat je niet hebt gekozen voor een bestuurder die bijna zijn rijtijd limiet heeft bereikt?

Chauffeurs vragen om u die informatie te verstrekken is niet per se de beste oplossing. Wanneer u de meest geschikte bestuurder en voertuig voor een nieuwe opdracht wilt selecteren, zou u eerst al uw bestuurders naar hun rijtijden moeten vragen.

Je hebt iets consistenter, handiger nodig.

Dat is precies wat je krijgt met Frotcom's rijtijden monitoring. U kent de rijtijden voor elke bestuurder, bij elke stap van de route.

Frotcom controleert de volgende elementen van rijtijdbeperkingen:

Continu rijden
Continu rijden zonder pauze (of twee pauzes) met de nodige duurtijd(en)

Dagelijkse rijtijd
De totale dagelijkse rijtijd (de dag begint niet per se om 00:00 uur, maar wanneer de vorige dagelijkse rustperiode afloopt)

Wekelijkse rijtijd
De totale rijtijd in de huidige week; geeft ook aan of de chauffeur deze week nog een uur per dag extra kan rijden

Tweewekelijkse rijtijd
Dit is de totale rijtijd voor de huidige en vorige week

Al deze elementen zijn standaard geconfigureerd voor Europese wetgeving, maar kunnen indien gewenst opnieuw worden geconfigureerd.

Als het voertuig een bijrijder heeft, worden ook de rijtijden van de bijrijder weergegeven.

Belangrijkste kenmerken
● Permanente informatie over de rijtijden van elke bestuurder;
● Verenigbaarheid met reglementering (EC) 561/2006, configureerbaar voor andere regels.

Contacteer ons
Voldoe aan de wetgeving.

Voordelen

Vermijd niet-naleving van de wetgeving

Boetes voor overtredingen van de rijtijd kunnen vrij hoog zijn. Frotcom helpt uw wagenparkbeheerders met chauffeurs te communiceren om situaties te voorkomen waarin overtredingen kunnen optreden.

Plan eenvoudig

Omdat u de rijtijden voor elke chauffeur kent, hoeft u niet langer elk bestuurder te bellen en te vragen naar zij rijtijden. Het plannen en toewijzen van nieuwe taken kan gemakkelijker worden uitgevoerd.

Vermijd belangenconflicten en vermoedens

Het kennen van de rijtijden vooraf voorkomt ook onaangename situaties waarin de wagenparkbeheerder wil dat chauffeurs langer rijden en chauffeurs beweren dat ze hun rijtijd hebben opgebruikt. Nu is die informatie voor iedereen beschikbaar.

Serma - Spain

"Frotcom heeft bewezen een betrouwbare en professionele partner te zijn met zeer effectieve oplossingen."

Ángel Herrero
Hoofd After Sales Service
-
Serma - Spain