Bränslehantering

Håll bränsleförbrukningen under kontroll 24/7.

Kan du inte hitta nån förklaring för att fastställa varför bränsleförbrukning varierar så mycket mellan vissa fordon får du verkligen gå till botten med saker och ta reda på vad som händer.

Stöld av bränslen och obehörig användning är ett ständigt problem i många regioner.

Bränslehanteringsmodulen gör det möjligt att styra bränslenivåer och bränsleförbrukning.  Samtidigt kan man jämföra värdena som läses av Frotcoms sensorer med manuellt  inmatade data eller datan som importeras från bränslekostnadsfiler från kostnadshanteringsmodulen.

Frotcoms bränslehantering arbetar sida vid sida med
kostnadshanteringsmodulen . När de två arbetar tillsammans kan du också se till att bränslekostnaden återspeglar den verkliga bränsleförbrukningen .

Bränslehanteringsmodulen läser av bränslenivåsensorn  i bränsletankar. Frotcom kan använda flera typer och märken av bränslenivåsensorer med olika mätnoggrannhet och storlekar. Frotcom kan också avläsa fabriksmonterade bränslenivåsensor men dessa är oftast inte tillräckligt noggranna för att upptäcka små variationer på exemplevist 2-5%.

Det är möjligt att mäta bränslenivåer av båda tankarna av en lastbil självständigt.

Frotcom övervakar permanent bränslenivåerna i tanken. Varje variation i bränslenivån analyseras för att upptäcka tankning och dräneringsoperationer (stöld eller andra orsaker till bränsleförlust).

Du kan ställa in larm att omedelbart varna dig och föraren när tömning sker.

Dessutom när man arbetar med kostnadshanteringsmodulen kan du jämföra tankvolymer med de som redovisas i bränslekostnaden (kvitton, bränsle rapporter, etc.).

För ytterligare säkerhet kan du installera en tanksäkerhet som tillbehör i varje tank, för att undvika bränslestöld genom sifon medan samtidigt tillåta påfyllning.

Kontakta oss
Börja spara idag.

Fördelar

Kontinuerlig mätning av bränslenivån i tankarna

Du kommer att få detaljerad information om alla tankningar och dräneringsoperationer.

Förhindrar bedrägeri, dränering och otillåten användning av bränsle

Genom att spåra alla förändringar i bränslenivån kan du jämföra verklig bränslepåfyllning med de som rapporterats i bränslekostnader och kostnadsanteckningar samt förhindra obehörig bränsleanvändning.

Identifiera tankning på obehöriga bensinstationer

Du kan få Frotcom att varna dig när ett fordon tankas i en bensinstation som du vill förbjuda från din verksamhet.

Enheter och tillbehör

Fuel Filler Security Lid + Cabin Signaling Device
Model:
FFS 1
FF1- Fuel Filler Security Lid + Cabin Signaling Device

Sensorn är ansluten till Frotcoms enhet och detekterar bränslevolymen som utlöser olika aviseringar på Frotcom. Sensorn monteras på tanklocket och när den är avstängd inaktiveras det åtkomst till tanklocket.

P2P transport - Slovenia

"Vi har minskat kostnaderna för vagnparken med 12%, produktiviteten har ökat och kundsupporten är mycket enklare att hantera."

Mersi Sadić
Transport Manager
-
P2P Transport - Slovenia