Fordons startspärr

Fjärrkontrollerad stöldskyddsknapp.

I fall ditt fordon är stulen ringer du omedelbart polisen. Oavsätt om du kan spåra fordonet genom Frotcom ska du spärra det så snart som möjligt innan det blir utom räckhåll.

Behöver du ett sätt att blockera dina fordon i vid stöld? Med hjälp av Frotcoms stöldskydd kan du spärra dina fordon.

Du kommer att få en unik kod för varje fordon som gör att du kan blockera och avblockera systemet. Använd den antingen genom Frotcoms webbsida eller via Frotcom smartphone app.

Av säkerhetsskäl kommer fordonets stöldskydd att reagera först när fordonet är parkerat och motorn är avstängd. När detta inträffar kommer stöldskydd ske omedelbart.

Från den stunden ska det inte gå att starta motorn igen tills man återaktiverar fordonet genom att ange koden. 

Läg till den etiketten "GPS Controlled" på fordonet för att avskräcka tjuvar. Detta är förmodligen lika viktigt som installationen av stöldskyddet själv.

En startspärr (brytaren) som är ansluten till fordonets tändkrets styrs från en digital utgång i Frotcom GPS-tracking enhet.

När du eller någon annan behörig person avger kommandot startspärr så öppnas brytaren. Detta skär sedan av den elektriska kretsen till startmotorn som till följd gör att om föraren försöker vrida om nyckeln för att starta motorn, kommer ingenting att hända.

När ett "antidote" kommando skickas till enheten, kommer brytaren stängas, vilket gör att strömmen från bilbatteriet når till start igen. När föraren vrider på knappen igen, startar motorn.

Av säkerhetsskäl, stöldskyddet har iingen inverkan på ett fordon när den är igång. Den endast ger effekten att inaktivera förarens förmåga att starta motorn när fordonet är avstängt.

Huvud funktioner och tjänster
● Unik kod för varje fordon
● Stör inte körningen (inte farligt)
● Enkel installation

Kontakta oss
Öka säkerheten för din flotta.

Fördelar

Agera omedelbart

Blockera ett stulet fordon från din egen mobiltelefon med hjälp Frotcoms app eller från webbgränssnittet.

Spara pengar

Öka chanserna ett stulet fordon återlämnas innan tjuvar skadar eller stjäler lasten. Dessutom kan du diskutera försäkringsvillkor med ditt försäkringsbolag. Du kanske upptäcker att du är berättigad till lägre försäkringspremier med en startspärr installerad i dina fordon.

Öka säkerheten

Förarna bör inte motstå en bilkapning . Lämna bara över nycklarna. Du kommer att kunna övervaka situationen från ett säkert avstånd.

Sonoco - Guinea

"Bränslehantering och fordonsspårning har avsevärt förbättrat våra leveranstider. Vi planerar även att använda ytterligare Frotcom-funktioner som hjälper oss att ta vagnparkshantering och säkerhet till en ny nivå."

Kerfala Camara
Logistics Manager
-
Sonoco - Guinea