Faqs

Browse our FAQs

Everything you need to know before you start using Frotcom

Grundläggande funktioner
Vehicle tracking system - Frotcom

Hur fungerar systemet för fordonsspårning?

I varje fordon installeras en liten enhet som innehåller en GPS-tracker. Enheten är ansluten till fordonets batteri. Med denna enhet kan du övervaka alla fordons rörelser: var de är, var de var, när de började resan, var de stannade och hur länge. Med hjälp av en webbläsare eller Frotcoms Fleet Manager-app kan du få tillgång till all information om din flotta. För mer information om alla Frotcom-funktioner, besök avsnittet Funktioner

Installation
GPS tracker device installation

Kommer det bli borrning eller skada på fordonet vid installation av GPS-spårningsenheten?

Nej, det är inte nödvändigt att borra eller på något sätt skada fordonet vid installation av GPS-spårningsenheten. 

Klasser

Ja. Frotcom säkerställer efterlevnad av GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen) med gällande lagstiftning om dataskydd och integritet, och har konfigurerat sina processer för att ge effektiva svar på begäranden om tillgång och konsultation av personuppgifter, samt uppdateringar, förändringar eller leverans av data i ett standardiserat och strukturerat format, om tillämpligt.

Klasser

Frotcom kan använda flera olika metoder för automatisk föraridentifiering, såsom ibutton-läsare, RFID-kortläsare, färdskrivarkort eller Workforce Management-inloggning. Med någon av dessa kan du hålla reda på vilken förare som tilldelats en viss resa.

Klasser

Vänligen se listan över länder där Frotcom är tillgängligt under sektionen  Frotcom worldwide, eller kontakta oss för information om din närmsta Frotcom partner. 

Klasser

Var vänlig säkerställ att ditt företag använder fordonsspårningssystem för att spåra fordon och inte individer. Informera alltid förare om att du använder fordonsspårning. Om du följer dessa två regler, bör du inte ha några problem. För att vara 100% säker, vänligen undersök det lokala regelverket för fordonsspårning. 

Klasser

Beroende på exakt vilken modell som används har enheterna mått på ungefär 7 cm x 4 cm x 2 cm. Av säkerhetsskäl är GPS-enheten vanligtvis dold.

Klasser

Vänligen fyll i formuläret under avsnittet Bli en partner.

Klasser

Frotcom distribueras i mer än 40 länder över hela världen, genom ett nätverk av högkvalificerade Certifierade Frotcom-partners. Kolla in alla fördelarna med att vara en Frotcom-partner och hur du kan bli en i avsnittet Bli en partner.

Klasser

Ja. Frotcom följer ELD-lagstiftningen (Electronic Logging Device) och gör det möjligt för dig att förenkla hanteringen av körtider inom de av ELD reglerade gränserna (HOS – Hours of Service), vilket gör det enkelt att avgöra vilken förare som kan tilldelas en ny uppgift utan att riskera överträdelser och de därmed följande böterna."

Klasser

Bränslehanteringssystemet använder sensorer för att mäta bränslenivåer i lastbilarnas bränsletank. Frotcom kan använda flera typer och märken av sensorer, med olika mätnoggrannhet och storlekar. Frotcom övervakar ständigt bränslenivåerna i tanken. Varje fluktuation i bränslenivån analyseras för att upptäcka påfyllning och tömning av bränsle (stöld eller andra orsaker till bränsleförlust).

Klasser

Panik-knappen gör det möjligt för förare att trigga ett alarm vid en nödsituation. Det är en väldigt enkel procedur. Vid allvarliga hot kan det vara svårt för förare att använda telefon för att anropa hjälp. Då kan föraren istället trycka på en dold knapp utan att bli sedd av angriparen. 

Klasser

Vänligen kontakta oss. Vi kommer generera ett nytt lösenord åt dig. 

Klasser

Frotcom erbjuder mer än 30 olika typer av larm för vagnparker, inklusive överhastighet, motortemperatur, öppen dörr, panikknapp, bränslenivå, väganvändning, utfart från område, färdskrivarfel och många andra. Du kan ange olika larmnivåer och meddela olika personer.

Klasser

Du kan välja mellan dussintals olika rapporttyper som behandlar alla typer av vagnparksrelaterade aktiviteter. Du hittar sammanfattande rapporter som visar dig den grundläggande informationen, samt specialiserade vagnparksrapporter som tar upp specifika frågor, som bränslehantering eller körbeteende. Mer information om Frotcom-rapporter finns i avsnittet Funktioner.

Klasser

Kommunikation är inkluderad för nationella territorier. Som tillval kan systemet fungera i alla andra länder. Vänligen kontakta oss för ytterligare information. 

Klasser

Ja, krävs. Du kommer att genomgå utbildning om fordonsinstallation, att använda Frotcom, och affärsinformation. Först måste ditt företag ansöka om att bli en Certifierad Frotcom-partner. När vi mottagit din ansökan kommer vi att skicka all utbildningsinformation. Vänligen fyll i ansökningsformuläret som finns tillgängligt i avsnittet Bli en partner.

Klasser

Nej, såvida du inte ger dem tillgång till ditt personliga användarnamn och lösenord. 

Klasser

Nej. Allt du behöver för att få tillgång till Frotcom är en internetuppkoppling och en webbläsare, eller Frotcoms app på en smartphone. 

Klasser

Nej, ett GSM netvärk är nödvändigt för att kunna skicka data från fordonet till Frotcom Data Center. 

Klasser

Installationen tar vanligtvis 30 minuter eller mindre beroende på fordonets egenskaper. Ytterligare tillbehör kan kräva mer tid.

Kontakta oss
We are glad to help you.