Ruttplanering och övervakning

Intelligent fleet management börjar här.

Du tilldelar alla dina förare varsina uppgifter för dagen. Nu är det dags att se till att deras genomförande följer din plan. Är det fordon efter sina tilldelade banor? Får dina kunder sina varor och tjänster i tid som de förväntar sig?

Frotcoms ruttplanering och övervakning erbjuder avgörande information för dig att övervaka genomförandet av rutter och att förutse framtida händelser samt att stödja dina fordons ledningsbeslut.

Denna modul är ett mycket kraftfullt verktyg för att skapa och kontrollera rutter . Du kommer att kunna upptäcka direkt om fordon inte följer dess fördefinierade, godkända rutt. Du får också veta hur långt ett fordon är från sin destination och när dess ankomst uppskattas.

Du kan även programmera Frotcom att varna dina kunder några minuter  eller några kilometer före ankomsten av fordonet.

I ruttplanering och övervakningsmodulen är de schemalagda och aktuella tider för avresa och ankomst registrerade så Frotcom kan uppskatta, räkna ut och meddela dig om ankomsttider samt stå för eventuella avvikelser från planerade rutter.

Du har flera verktyg för att arbeta med:

Skapa föredragen rutt- Detta är de typiska rutter som dina fordon ofta kör. De kan bestå av en enda destination (rutter med ett ben) eller flera destinationer (rutter med flera ben).

Associera färdrutter med fordon - När du kopplar en föredragen rutt med ett fordon ska Frotcom kunna avgöra om fordonet överensstämmer med planen, inte bara genom de tilldelade destinationerna som besöks, men även genom att kontrollera om fordonet följer rätt väg, att de schemalagda tider för avresa och ankomst uppfylls, och så vidare.

Skapa ad hoc rutter och associera dem med fordon - Ad hoc rutter är alternativa vägar för en destination som du inte vill spara i Frotcom som en föredragen väg. Du skapar helt enkelt en rutt på plats och associerar den med ett fordon. Frotcom kommer att övervaka om fordonet uppfyller den planerade rutten.

Följ upp ruttgenomförandet på kartan - Förutom att bara se rutten som ett fordon har kört, man kan också se rutten som fordonet borde ha till sina destinationer.

Följ ruttgenomförandet på alternativa vyer - Du kan följa genomförandet av rutten i tre olika format: table view, linear view, Gantt view. Var och en kommer att ge dig ett annat perspektiv av dina fordons framsteg på sina rutter.

Generera meddelanden på ruttgenomförandet - Informera dina kunder via e-post eller SMS några minuter eller kilometer innan fodonet når dem.

Använd larm att reagera snabbt - Larm och varningar genereras när ett fordon avviker från den planerade rutten, antingen för att den följer en annan rutt eller för att det tar för lång tid att komma fram.

Generera rapporter - Ruttrapporter visar hur varje rutt utfördes av varje fordon inom en viss tidsperiod. Du kommer att kunna jämföra de planerade rutterna med deras faktiska utförandet och observera eventuella skillnader mellan de två.

Funktioner och tjänster
● Skapa  föredragen rutt och lagra den för senare användning
● Associera föredragna rutter med fordon
● Skapa ad hoc rutt (enkel destination) och associera dem med fordon
● Generera rutter direkt från navigationsutrustning
● Estimera ankomsttider
● Följ upp ruttgenomförandet  på kartan eller i tre alternativa vyer
● Generera larm, avviseringar och rapporter enligt ruttgenomförandet  

Kontakta oss
Skapa, optimera och kontrollera rutter från och med idag.

Fördelar

Bättre affärsplanering

Få veta exakt hur du planerar din flotta genom att hitta den bästa möjliga matchning mellan planen och genomförande.

Bättre flottkontroll

Följ ruttplanen och få ett meddelande om ett fordon avviker från den den. Agera innan det är för sent att rätta till situationen.

Förbättrad kundservice

Informera dina kunder via e-post eller SMS några minuter eller kilometer innan fordonet når dem så hinner de förbereda sig.

Minskad bränsleförbrukning

Genom att planera rutter på rätt sätt kan du förvänta dig en minskning av den totala körsträckan och motsvarande minskning i din flottas bränslekostnader .

Serviroad - Frotcom

"Sedan vi implementerade Frotcom-mjukvaran har vi uppnått en minskning med cirka 0,8 liter i företagets totala genomsnitt. Vi täcker cirka 1 000 000 km per månad över hela flottan, vilket leder till direkta besparingar på cirka 4 500 €."

Noé Bernardes
Kontrollör och säkerhetsrådgivare
-
Serviroad - Portugal